<"stifnə>
*danh từ
 đồ cần sử dụng để làm cứng; hóa học sử dụng để gia công cứng
 a collar stiffener
 thiết bị lót có tác dụng phần cổ áo cứng

■ chất có tác dụng cứng
■ hóa học làm cho đặc
■ gân tăng cứng
■ nẹp tăng cường
■ sườn
bearing stiffener: sườn cứng chịu
longitudinal stiffener: sườn cứng dọc (nằm ngang)
rib stiffener: sườn tăng cứng
ribbed stiffener: sườn tăng cứng
ribbed stiffener: sườn (tăng cứng)
transverse stiffener (vertical): sườn cứng ngang (trực tiếp đứng)
website stiffener: sườn tăng cứng bụng dầm (hình chữ i)
web stiffener: sườn tăng cứng thân rầm
■ sườn tăng cứng
website stiffener: sườn tăng cứng bụng dầm (hình chữ i)
web stiffener: sườn tăng cứng thân rầm
Lĩnh vực: xây dựng
■ phần tử tăng cứng
girder stiffener: phần tử tăng cứng dầm
■ cấu khiếu nại cứng
■ sườn bức tốc cứng
■ thép góc cứng
■ vật dụng gia cường
Giải thích hợp EN: A bar angle or channel shape attached khổng lồ a steel slender beam or column website to lớn increase its resistance lớn buckling.
Giải thích VN: Một vật dụng dạng ống tuyệt góc ngăn được thêm vào một trong những rầm yếu ớt bằng chất liệu thép hay thân cột nhằm mục đích tăng cường mức độ phòng oằn.
Lĩnh vực: chất hóa học và trang bị liệu
■ làm cho keo
Lĩnh vực: giao thông và vận tải
■ thxay hình tăng cứng (đóng góp tàu)
Lĩnh vực: cơ khí và công trình
■ yếu tố tăng cứng (cốt, sườn, gân)
bolster stiffener
■ tấm tăng cứng xà gối
box-type stiffener
■ gờ tăng tốc hình dạng hộp
bulking stiffener
■ sự trương
cage stiffener bars
■ thanh khô làm cứng lồng
intermediate stiffener
■ gờ tăng cứng trung gian
longitudinal stiffener parameter
■ tham mê số độ cứng dọc
plate stiffener
■ phiên bản tăng cứng
plate stiffener
■ tấm nẹp (tăng cường)
plate stiffener
■ tnóng tăng cứng
roof stiffener
■ tôn mui xe
stiffener angle
■ thxay góc tăng cứng
stiffener ring
■ vòng tăng cứng
tư vấn stiffener
■ gờ gối tăng cứng


Chuyên mục: Ý NGHĨA
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *