Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú bigbiglands.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Surcharge là gì

I should hope, however, that purchasers will be on their guard against demands for surcharges which bear no relation to lớn the actual cost of insurance.
In that sense the long maintenance of these surcharges may be positively injurious to the export effort we need khổng lồ increase.
Since that date surcharges by district auditors on members of local authorities were remitted in 354 cases, the total amount remitted being £17,580.
We can see clearly that controls of this kind, be they surcharges or quotas, are lớn be avoided if possible.
A very much better way khổng lồ go about it would have been not to lớn put the surcharges on, or the petrol tax.
Surely, in most people"s minds, 12 months is longer than "temporary" for surcharges which are breaking a treaty.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn tả quan điểm của các chỉnh sửa viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press tuyệt của những bên cấp phép.
*

*

Xem thêm: Nhạc Nhẹ Tiếng Anh Là Gì - Nhạc Nhẹ Trong Tiếng Anh Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *