toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tại chỗ có tốc độ trọng trường g = 10 m / s 2 , một nhỏ lắc đối chọi có chiều dài 1 m, giao động với biên độ góc 60 độ. Trong quá trình dao động, cơ năng của bé lắc được bảo toàn. Tại địa chỉ dây treo phù hợp với phương trực tiếp đứng góc 30 độ, vận tốc của vật nặng của con lắc gồm độ lớn là

A.

Bạn đang xem: Tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s một con lắc đơn có chiều dài 1m

1232 c m / s 2

B. 500 c m / s 2

C. 732 c m / s 2

D. 887 c m / s 2


*

Đáp án D

*


Tại địa điểm có vận tốc trọng ngôi trường g = 10 m/ s 2 , một bé lắc đối kháng có chiều lâu năm 1 m, xấp xỉ với biên độ góc 60 ° . Trong quá trình dao động, cơ năng của nhỏ lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30 ° , gia tốc của đồ gia dụng nặng của con lắc có độ phệ là

A. 500 cm/ s 2

B. 1232 cm/ s 2 .

C. 732 cm/ s 2

D. 887 cm/ s 2


Tại chỗ có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 , một nhỏ lắc solo có chiều nhiều năm 1 m, giao động với biên độ góc 600. Trong quy trình dao động, cơ năng của bé lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với phương trực tiếp đứng góc 300, tốc độ của trang bị nặng của bé lắc gồm độ to là

A. 500 cm/s2

B.1232 cm/s2

C.732 cm/s2

D.887 cm/s2


Tại địa điểm có vận tốc trọng ngôi trường g = 10 m/ s 2 , một con lắc 1-1 có chiều nhiều năm 1 m, giao động với biên độ góc 60 0 .Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại địa điểm dây treo phù hợp với phương trực tiếp đứng góc 30 0 , gia tốc của thiết bị nặng của con lắc tất cả độ phệ là

A. 500 cm/ s 2

B. 1232 cm/ s 2

C. 732 cm/ s 2

D. 887 cm/ s 2


Tại khu vực có vận tốc trọng trường g = 10 m/ s 2 , một bé lắc đối chọi có chiều dài 1 m, xấp xỉ với biên độ góc 600. Trong quy trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300, tốc độ của đồ dùng nặng của con lắc có độ béo là

A.732 cm/ s 2 .

B.500 cm/ s 2 .

C.887 cm/ s 2 .

Xem thêm: Thor Tên Thật Của Thor Tên Thật, Chris Hemsworth

D.1232 cm/ s 2 .


Đáp án C

Gia tốc tiếp tuyến: a tt = g.sinα = 10.sin 30 o = 5 m/ s 2

Gia tốc pháp tuyến: a n = v 2 /ℓ = 2g(cosα – cos) = 2.10.(cos 30 o – cos 60 o ) ≈ 7,32 m/ s 2

Gia tốc toàn phần của vật:

*


Tại vị trí có tốc độ trọng ngôi trường g = 10 m/s2, một bé lắc đơn có chiều dài 1 m, xấp xỉ với góc lệch cực lớn α 0 = 60 ° . Trong quy trình dao động, cơ năng của bé lắc được bảo toàn. Tại địa chỉ dây treo hợp với phương trực tiếp đứng góc α = 30 ° , tốc độ của đồ gia dụng nặng của nhỏ lắc tất cả độ khủng là

A. 1232 cm/s2

B. 887 cm/s2

C. 732 cm/s2

D. 500 cm/s2


Đáp án B

chọn Oxy như hình vẽ:

*

+ lựa chọn mốc tính núm năng tại địa điểm thấp duy nhất của thiết bị

Cơ năng của vật tại đoạn 1 ứng với góc

*

*

*

*

Cơ năng của vật ở phần 1 ứng với góc

*

*

*

*

Bỏ qua sức cản không khí, thì cơ năng của vật là 1 trong đại lượng bảo toàn tức là W1 = W2

*

Gia tốc theo nhân tố Oy là vận tốc hưóng tâm

*

Theo định biện pháp II Niu tơn ta có:

*
chiếu lên Ox ta được:

*

Vậy vận tốc của đồ dùng nặng của bé lắc lúc

*
= 30° gồm độ phệ bằng:

*


Tại chỗ có gia tốc trọng trường g = 10 m / s 2 , một bé lắc đối kháng có chiều dài 1 m, dao động với biên độ góc 60 0 . Vào quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại địa điểm dây treo hợp với phương trực tiếp đứng góc 30 0 , tốc độ của đồ dùng nặng của bé lắc có độ lớn là

A. 1232 c m / s 2

B. 500 c m / s 2

C. 732 c m / s 2

D. 887 c m / s 2


Đáp án D

Dao rượu cồn của nhỏ lắc lốc xoáy là hoạt động tịnh tiến cho nên nó chỉ có gia tốc tiếp tuyến. Dao động của con lắc đối chọi vừa có gia tốc tiếp con đường vừa có vận tốc pháp đường (gia tốc phía tâm) nên vận tốc toàn phần là tổng hòa hợp của hai tốc độ nói trên:

*

*


Tại chỗ có gia tốc trọng ngôi trường là 9,8 m s 2 , một bé lắc đơn xê dịch điều hòa với biên độ góc 6 0 . Biết trọng lượng vật nhỏ tuổi của nhỏ lắc là 100 g với chiều dài dây treo là một trong m. Chọn mốc rứa năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của nhỏ lắc bằng

A. 4,4. 10 - 3 J

B. 8,4. 10 - 3 J

C. 5,4. 10 - 3 J

D. 6,4. 10 - 3 J


Tại khu vực có vận tốc trọng trường là 9,8 m/s2 , một nhỏ lắc đơn dao động điều hòa cùng với biên độ góc 60 . Biết trọng lượng vật nhỏ của nhỏ lắc là 100 g với chiều nhiều năm dây treo là 1m. Lựa chọn mốc rứa năng trên vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc giao động bằng

A. 4,4.10-3 J.

B.8,4.10-3 J.

C.6,4.10-3 J.

D.5,4.10-3 J.


Tại khu vực có gia tốc trọng ngôi trường là 9,8 m/ s 2 , một bé lắc đơn xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ góc 6 0 . Biết khối lượng vật nhỏ tuổi của bé lắc là 100 g cùng chiều nhiều năm dây treo là 1m. Lựa chọn mốc cầm cố năng trên vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc giao động bằng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *