- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp những số trường đoản cú nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập thích hợp conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ cùng phép chiaBài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ sốBài 8: phân tách hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: sản phẩm công nghệ tự thực hiện các phép tínhBài 10: tính chất chia không còn của một tổngBài 11: dấu hiệu chia hết mang lại 2, cho 5Bài 12: dấu hiệu chia hết cho 3, mang lại 9Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một trong những ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước chung và bội chungBài 17: Ước chung to nhấtBài 18: Bội chung nhỏ nhấtÔn tập chương 1 số học

Mục lục

Sách Giải Sách bài Tập Toán 6 bài 13: Ước và bội khiến cho bạn giải các bài tập trong sách bài bác tập toán, học tốt toán 6 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Bài 141 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1:
a. Viết tập hợp các bội nhỏ tuổi hơn 40 của 7

b. Viết dạng tổng quát các số là bội của 7

Lời giải:

a. Ta tất cả B(7) = 0;7;14;21;28;35;42;…

Vậy tập hợp các bội của 7 nhỏ hơn 40 là 0;7;14;21;28;35

b. Dạng tổng quát những số là bội của 7 là 7k với k ∈ N

Bài 142 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm những số thoải mái và tự nhiên x sao cho:

a. X ∈ B(15)và 40 ≤x ≤ 70

b. X ⋮12 cùng 0 12

d. 8 ⋮ x

Lời giải:

a. Ta có: B(15) = 0;15;30;45;60;75;..

Bạn đang xem: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32 là

Vậy x ∈ B(15) với 40≤ x ≤70 yêu cầu x ∈45;60

b. Vì chưng x ⋮ 12 buộc phải x là bội cuả 12

Ta có: B(12) = 0;12;24;36;48;..

Ta có x ∈12;24

c. Ta tất cả Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

vì x ∈ Ư(30) và x >12 phải x ∈15;30

d. Ta có: 8 ⋮ x phải x là cầu cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Vậy x ∈1;2;4;8

Bài 143 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tuấn gồm 42 cái tem. Tuấn muốn chia đa số số tem kia vào những phong bì. Trong các cách phân chia sau, giải pháp nào thục hiện tại được? Hãy điền vào nơi trống trong trường vừa lòng được chia:


*

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 phải cách trước tiên thực hiện tại được. Số tem vào một phong suy bì là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 buộc phải cách sản phẩm công nghệ hai thục hiện được. Số phong phân bì chứa tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 không phân chia hết đến 8 yêu cầu cách thứ bố không tiến hành được


*

Bài 144 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm toàn bộ các số có hai chữ số là bội của:

a. 32

b. 41

Lời giải:

a. Ta có: B(32) = 0;32;64;96;128..

Các số gồm hai chữ số là bội của 32 là 32;64;96

b. Ta có: B(41) = 0;41;82;123..

Xem thêm: Bcn Là Gì - Just A Moment

Các số gồm hai chữ số là bội của 41 là: 41;82

Bài 145 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm tất cả các số bao gồm hai chữ số là mong của:

a. 50

b. 45

Lời giải:

a. Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy những số có hai chữ số là mong của 50 là 10;25;50

b. Ta bao gồm Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy các số có hai chữ số là mong của 45 là 15;45Ư

Bài 146 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên và thoải mái x sao cho:

a. 6 ⋮ (x -1)

b. 14 ⋮ ( 2x -3)

Lời giải:

a. Vì chưng 6 ⋮(x -1) đề xuất (x-1) ∈ Ư(6)

Ta có Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b. Vì chưng 14 ⋮ (2x +3) cần (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta có Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 đề xuất (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Bài 147 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: có bao nhiêu bội của 4 tự 12 đến 200?

Lời giải:

Vì trong tư số trường đoản cú nhiên thường xuyên thì có một trong những là bội của 4 buộc phải số bội của 4 trường đoản cú 12 cho 200 là:

(200 -12) : 4 + 1 = 188 : 4 + 1 = 47 + 1 =48 số

Bài 13.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a).Bạn đã xem: Tập hợp các số gồm hai chữ số là bội của 32 là

b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b.

Lời giải:

b) Đúng

Bài 13.2 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên n sao cho:

a) n + 1 là ước của 15;

Lời giải:

a) Ư(15) = 1; 3; 5; 15. Ta có:

n + 113515
n12414

b) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12. Ta có n + 5 ≥ 5 nên:

n + 5612
n17
Bài 13.3 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba

Lời giải:

abba = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b

= 11(91a + 10b) ⋮ 11.


*

- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập thích hợp conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ cùng phép chiaBài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: thiết bị tự triển khai các phép tínhBài 10: tính chất chia hết của một tổngBài 11: dấu hiệu chia hết đến 2, mang đến 5Bài 12: dấu hiệu chia hết cho 3, mang lại 9Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một vài ra thừa số nguyên tốBài 16: Ước tầm thường và bội chungBài 17: Ước chung khủng nhấtBài 18: Bội chung nhỏ nhấtÔn tập chương 1 số ít học
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *