- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp những số trường đoản cú nhiênBài 3: Ghi số từ nhiênBài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hòa hợp conBài 5: Phép cùng và phép nhânBài 6: Phép trừ và phép chiaBài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: phân tách hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: thiết bị tự tiến hành các phép tínhBài 10: đặc điểm chia hết của một tổngBài 11: tín hiệu chia hết đến 2, mang lại 5Bài 12: dấu hiệu chia hết mang lại 3, mang đến 9Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một vài ra quá số nguyên tốBài 16: Ước phổ biến và bội chungBài 17: Ước chung mập nhấtBài 18: Bội chung nhỏ nhấtÔn tập chương 1 số ít học

Mục lục

Sách Giải Sách bài xích Tập Toán 6 bài xích 13: Ước với bội giúp cho bạn giải các bài tập vào sách bài tập toán, học tốt toán 6 để giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Bài 141 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1:
a. Viết tập hợp những bội nhỏ dại hơn 40 của 7

b. Viết dạng tổng quát các số là bội của 7

Lời giải:

a. Ta tất cả B(7) = 0;7;14;21;28;35;42;…

Vậy tập hợp những bội của 7 nhỏ hơn 40 là 0;7;14;21;28;35

b. Dạng tổng quát những số là bội của 7 là 7k cùng với k ∈ N

Bài 142 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên và thoải mái x sao cho:

a. X ∈ B(15)và 40 ≤x ≤ 70

b. X ⋮12 và 0 12

d. 8 ⋮ x

Lời giải:

a. Ta có: B(15) = 0;15;30;45;60;75;..

Bạn đang xem: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là { }

Vậy x ∈ B(15) với 40≤ x ≤70 bắt buộc x ∈45;60

b. Vị x ⋮ 12 đề nghị x là bội cuả 12

Ta có: B(12) = 0;12;24;36;48;..

Ta gồm x ∈12;24

c. Ta có Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

vì x ∈ Ư(30) với x >12 đề nghị x ∈15;30

d. Ta có: 8 ⋮ x bắt buộc x là ước cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Vậy x ∈1;2;4;8

Bài 143 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tuấn bao gồm 42 mẫu tem. Tuấn mong chia đều số tem đó vào các phong bì. Trong số cách phân chia sau, biện pháp nào thục hiện tại được? Hãy điền vào khu vực trống trong trường đúng theo được chia:

Bạn sẽ xem: Tập hợp những số gồm hai chữ số là cầu của 60 làYou watching: Tập hợp các số tất cả hai chữ số là bội của 41 là Bạn sẽ xem: Tập hợp những số tất cả hai chữ số là bội của 41 là

*

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 yêu cầu cách đầu tiên thực hiện được. Số tem trong một phong phân bì là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 yêu cầu cách máy hai thục hiện tại được. Số phong phân bì chứa tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 không chia hết mang lại 8 phải cách thứ bố không triển khai được

See more: hà thành “ Quyết Tử Để tổ quốc Quyết Sinh " Bị Bong Tróc, Xuống Cấp

*

Bài 144 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1:
Tìm toàn bộ các số gồm hai chữ số là bội của:a. 32

b. 41

Lời giải:

a. Ta có: B(32) = 0;32;64;96;128..

Các số bao gồm hai chữ số là bội của 32 là 32;64;96

b. Ta có: B(41) = 0;41;82;123..

Xem thêm: " Serendipity Là Gì ? Tám Từ Kỳ Diệu Làm Thay Đổi Thế Giới

Các số bao gồm hai chữ số là bội của 41 là: 41;82

Bài 145 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm toàn bộ các số tất cả hai chữ số là ước của:

a. 50

b. 45

Lời giải:

a. Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy các số tất cả hai chữ số là ước của 50 là 10;25;50

b. Ta gồm Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy các số bao gồm hai chữ số là mong của 45 là 15;45Ư

Bài 146 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số thoải mái và tự nhiên x sao cho:

a. 6 ⋮ (x -1)

b. 14 ⋮ ( 2x -3)

Lời giải:

a. Vị 6 ⋮(x -1) buộc phải (x-1) ∈ Ư(6)

Ta gồm Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b. Vày 14 ⋮ (2x +3) phải (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta có Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 bắt buộc (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Bài 147 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: bao gồm bao nhiêu bội của 4 trường đoản cú 12 mang đến 200?

Lời giải:

Vì trong bốn số từ nhiên thường xuyên thì có một vài là bội của 4 buộc phải số bội của 4 từ 12 mang đến 200 là:

(200 -12) : 4 + 1 = 188 : 4 + 1 = 47 + 1 =48 số

Bài 13.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: vào các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a).Bạn vẫn xem: Tập hợp những số gồm hai chữ số là mong của 60 là

b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b.

Lời giải:

b) Đúng

Bài 13.2 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên n sao cho:

a) n + 1 là ước của 15;

Lời giải:

a) Ư(15) = 1; 3; 5; 15. Ta có:

n + 113515
n12414

b) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12. Ta có n + 5 ≥ 5 nên:

n + 5612
n17
Bài 13.3 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba

Lời giải:

abba = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b

= 11(91a + 10b) ⋮ 11.

See more: cách thức Xác Định trung khu Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Đều, Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Là Gì
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *