*

Bạn đang xem: Tra cứu tên tuấn hưng trong tiếng trung quốc, hàn quốc

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, ni thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 nhị chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, cho nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 9 人 nhân <7, 9> 俊俊 tuấnjùn(Danh) Người tài giỏi, tài trí vượt bậc. ◎Như: tuấn kiệt 俊傑 người tài giỏi. ◇Mạnh Tử 孟子: Tôn hiền sử năng, tuấn kiệt tại vị 尊賢使能, 俊傑在位 (Công Tôn Sửu thượng 公孫丑上) Tôn trọng kẻ hiền, dùng người có khả năng, bậc tài giỏi sẽ ở tại vị.(Tính) Tài giỏi xuất chúng. ◇Tào Thực 曹植: Nhược phù Điền Văn, Vô Kị bỏ ra trù, nãi thượng cổ bỏ ra tuấn công tử dã 若夫田文, 無忌之儔, 乃上古之俊公子也 (Thất khải 七啟) Những người như Điền Văn, Vô Kị, mới là những công tử tài giỏi thời thượng cổ vậy.(Tính) Diện mạo xinh đẹp. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Lão tổ tông thả biệt vấn, chỉ thuyết bỉ ngã tuấn bất tuấn? 老祖宗且別問, 只說比我俊不俊 (Đệ lục thập cửu hồi) Bà thử coi kĩ coi, so với cháu, có đẹp không?1. <俊秀> tuấn tú 2. <英俊> anh tuấn 3. <俊傑> hào kiệt 4. <俊士> tuấn sĩ

Xem thêm: Lý Thuyết Hình Bình Hành Là Gì ? Quy Tắc Hình Bình Hành Và Các Dạng Toán Cơ Bản

俊 gồm 9 nét, bộ nhân: người(9)峻 có 10 nét, cỗ sơn: núi non(46)捘 có 10 đường nét, bộ thủ: tay(64)浚 có 10 nét, bộ thuỷ: nước(85)隽 bao gồm 10 nét, cỗ truy: chyên ổn đuôi ngắn(172)馂 tất cả 10 đường nét, cỗ thực: ăn(184)骏 tất cả 10 đường nét, bộ mã: bé ngựa(187)畯 có 12 đường nét, bộ điền: ruộng(102)睃 bao gồm 12 nét, bộ mục: mắt(109)雋 tất cả 13 nét, bộ truy: chyên ổn đuôi ngắn(172)餕 tất cả 15 đường nét, bộ thực: ăn(184)儁 bao gồm 15 nét, bộ nhân: người(9)寯 gồm 16 đường nét, cỗ miên: căn nhà mái che(40)濬 gồm 17 nét, bộ thuỷ: nước(85)駿 bao gồm 17 nét, cỗ mã: bé ngựa(187)
Bộ 12 八 bát <4, 6> 兴兴 hưng, hứng興 xīng, xìngGiản thể của chữ 興.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *