Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự bigbiglands.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Tend to be là gì

Discussions of underfunding & marginalization as causes of an institutional crisis have sầu tended khổng lồ use the following line of argument.
The carver tends lớn change direction frequently, often crossing his previous marks from another angle.
The only things tending to modify the mật độ trùng lặp từ khóa of this pattern are variations in the conditions of transport and accessibility.
There were, then, various reasons tending to limit the immediate impact of administrative sầu reforms compared with other causes of changes in population levels.
Moreover, rather as substance dualism tends lớn vị, it seems khổng lồ undermine the causal role of consciousness in, for example, bringing about or influencing actions.
What was clearer was that the range of opinion in the press tended increasingly khổng lồ favour the government.
The fact that it was shown that corporal punishment in a school tended to exacerbate rather than diminish misbehaviour was the principal reason for rekhung.
In the absence of such a detailed-and repeated-articulation, national security tends not khổng lồ rise very high on the list of congressional priorities.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu đạt ý kiến của các biên tập viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press giỏi của các công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: "Ác Nữ" Lee Trong Tình Yêu Không Có Lỗi Tên Thật, Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bạn Thân

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *