Hoà tung 0,54 gam Al vào 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1 M được dung dịch A. Thêm V lít dung dịch NaOH 0,1M cho đến khi kết tủa tan quay trở lại một phần. Nung kết tủa đen trọng lượng không thay đổi ta được chất rắn nặng 0,51 gam. Giá trị của V là


Cho 400 ml dung dịch E bao gồm AlCl3 xM cùng Al2(SO4)3 yM tính năng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau những phản ứng xảy ra hoàn toàn kết thúc thí nghiệm ta thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi mang lại 400 ml E công dụng với dung dịch BaCl2 dư thì ta thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ trọng x:y là


Cho m gam Kali vào 250ml dung dịch A cất AlCl3 độ đậm đặc x mol/1, sau khi phản ứng chấm dứt thu được 5,6 H2 khí (dktc) và một lượng kết tủa. Tách kết tủa, nung đến trọng lượng không đối thu dược 5,1 gam chất rắn. X là


Hòa chảy m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch B. Triển khai 2 thí nghiệm:

TN1: mang đến dung dịch B tác dụng với 110 ml dung dịch KOH 2M thu được 3a gam kết tủa.

Bạn đang xem: Thêm 150ml dung dịch naoh 2m

TN2: mang đến dung dịch B chức năng với 140 ml hỗn hợp KOH 2M nhận được 2a gam kết tủa.

Xem thêm: Kabbalah Là Gì - Kabbalah Và Cây Sự Sống (Tree Of Life)

quý hiếm của m là


Hỗn hợp A bao gồm Al và Al2O3 bao gồm tỉ lệ cân nặng tương ứng là 1,8 : 10,2. Mang lại A tan không còn trong hỗn hợp NaOH toàn diện thu được hỗn hợp B cùng 0,672 lít khí (đktc). Mang lại B tính năng với 200ml hỗn hợp HCl thu được kết tủa D, nung D ở ánh nắng mặt trời cao đến cân nặng không thay đổi thu được 3,57 gam chất rắn. Centimet HClmax đã sử dụng là


Hòa tan trọn vẹn m gam lếu láo hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được hỗn hợp X vào suốt. Thêm rảnh rỗi dung dịch HCl 1M vào X, khi không còn 100ml thì mới bắt đầu xuất hiện tại kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700ml thì đông đảo thu được a gam kết tủa, giá trị của a và m theo lần lượt là


Thêm V lít hỗn hợp NaOH 1M vào 100 ml dung dịch chứa HCl 0,1M với A1Cl3 0,1M. Lượng kết tủa thu được lớn nhất với thể tích hỗn hợp NaOH là:


Cho dung dịch đựng 0,015 mol FeCl3 và 0,02 mol ZnCl2 tính năng với V ml hỗn hợp NaOH 1M, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn tách lấy kết tủa nung trong không gian đến khối lượng không thay đổi được 1,605 gam chất rắn. Giá bán trị lớn nhất của V để thu được lượng chất rắn trên là


Trong một ly thuỷ tinh đựng hỗn hợp ZnSO4. Chế tạo cốc 200ml dung dịch KOH mật độ x mol/1 thì thu được 4,95 gam kết tủa. Tách kết tủa, nhỏ tuổi dung dịch HCl vào nước lọc thì thấy xuất hiện kết tủa trở lại, liên tục cho HCl vào đến lúc kết tủa tan hết rồi mang lại dung dịch BaCl2 dư vào thì nhận được 46,6 gam kết tủa. Tính x.


Thêm NaOH vào dung dịch đựng 0,01 mol HCl với 0,01 mol AlCl3. Lượng kết tủa thu được lớn nhất và nhỏ dại nhất ứng cùng với số mol NaOH theo thứ tự là


Hoà tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp Na2O, Al2O3 vào nước được dung dịch trong suốt A. Thêm dần dần dung dịch HCl 1M vào hỗn hợp A nhận thấy khi bắt đầu thấy xuất hiện thêm kết tủa thì thể tích dung dịch HCl 1M đã cho vào là 100ml còn khi cho vô 200ml hoặc 600ml dung dịch HCl 1M thì đông đảo thu được a gam kết tủa. Tính a cùng m.


Cho V (lít) dung dịch Na2ZnO2 0,5M công dụng với 300 ml dung dịch HCl 1M, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn ta chiếm được 1,98 gam kết tủa white keo. Hãy tính V


Thêm thảnh thơi V ml dung dịch Ba(OH)2 xM vào 150 ml hỗn hợp MgSO4 0,1M với Al2(SO4)3 0,15M. Sau phản ứng nhận được lượng kết tủa béo nhất. Đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Quý hiếm của m:


Cho m gam các thành phần hỗn hợp B bao gồm CuO, Na2O, Al2O3hoà tan hết vào nước chiếm được 400ml dung dịch Dchỉ đựng một hóa học tan duy nhất tất cả nồng độ 0,5M và hóa học rắn G chỉ tất cả một chất. Lọc bóc G, mang đến luồng khí H2 dư qua G nung rét thu được chất rắn F. Hoà tan hết F trong hỗn hợp HNO3 thu được 0,448 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí tất cả NO2 với NO tỉ khối đối với oxi bằng 1,0625. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tính m


Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M vào V lit dung dịch Ba(OH)2 0,25 M. Sau phản nghịch ứng nhận được 15,6 gam kết tủa. Giá trị của V là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *