Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Thùng to có 21l dầu , thùng bé có 15l đầu

*

Thùng khổng lồ gồm 21l dầu, thùng bé tất cả 15l dầu. Số dầu đó được cất vào các cnhì như nhau , mỗi cnhị có 0,75l. Hỏi gồm toàn bộ bao nhiêu cnhì dầu?
*

Thùng khổng lồ gồm 21l dầu, thùng nhỏ xíu bao gồm 15l dầu. Số dầu này được cất vào những chai tương đồng, mỗi cnhì bao gồm 0,75l. Hỏi gồm toàn bộ từng nào chai dầu?


*

Thùng khổng lồ gồm 21l dầu, thùng bé nhỏ bao gồm 15l dầu. Số dầu đó được đựng vào những chai hệt nhau, mỗi cnhì gồm 0,75l. Hỏi bao gồm toàn bộ từng nào cnhì dầu?


thùng lớn gồm 21l dầu, thùng bé tất cả 15l dầu. số dầu kia chứa được vào các cnhị như nhau, từng chai bao gồm 0,75l. hỏi gồm toàn bộ từng nào cnhì dầu?


Cả nhị thùng gồm số lkhông nhiều dầu là :

21+ 15 = 36 ( l )

Chia được vào số chai là :

36 : 0,75 = 48 ( cnhì )

Đáp số : 48 chai

k mk nha mấy bạn

mk chắc hẳn rằng 100%/100%luôn


Cả nhì thùng có số lkhông nhiều dầu là :

21 + 15 = 36 ( l )

Chia được vào số cnhị là :

36 : 0,75 = 48 ( chai )

Đáp số : ..........


Xem thêm: Tên Thật Của Magneto - Magneto (Marvel Comics)

Thùng to lớn tất cả 21l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào những cnhị như nhau, mỗi cnhì bao gồm 0,75l. Hỏi có tất cả từng nào cnhì dầu?


thùng lớn có 21l dầu, thùng bé bỏng gồm 15l dầu. Số dầu này được chứa vào những chai

giống hệt, từng cnhì tất cả 0,75l. Hỏi bao gồm toàn bộ từng nào cnhị dầu


thùng to lớn gồm 21l dầu, thùng nhỏ bé tất cả 15l dầu. số dầu kia ddwowcf chứa vào những cnhị tương đồng, từng cnhì có 0,75l. hỏi tất cả tất cả từng nào cnhị dầu?


Thùng khổng lồ có 21l dầu, thùng bé xíu bao gồm 15l dầu. Số dầu này được chứa vào những chai hệt nhau, mỗi cnhì có 0,75l. Hỏi tất cả tất cả bao nhiêu cnhị dầu?

Giải bởi hai phương pháp


Cách 1 :

Số dầu toàn bộ là:

21 + 15 = 36 (l)

Số cnhì dầu tất cả là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số:48 (chai)

Cách 2 :

Số cnhị dầu thùng khổng lồ là : 21 : 0,75 = 28 ( chai )

Số cnhì dầu thùng nhỏ dại là : 15 : 0,75 = 20 ( chai )

Tổng số cnhị là : đôi mươi + 28 = 48 ( cnhị )

Đáp số : 48 chai


trả lời:

Có tất cả số lkhông nhiều dầu là:

21+15=36(lkhông nhiều dầu)

Có tất cả số cnhị dầu là:

36:0,75=48(cnhị dầu)

Đáp số :48 cnhị dầu

bạn ơi lời giải của chính mình đúng 100% luôn! ^_^


Thùng khổng lồ gồm 21l dầu, thùng nhỏ bé bao gồm 15l dầu. Số dầu đó được cất vào các cnhì giống hệt, từng chai có 0,75l. Hỏi tất cả tất cả từng nào cnhì dầu?Tick mk mk tichồng lại


Số dầu toàn bộ là:

21 + 5 = 36 (l)

Số cnhì dầu tất cả là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số:48 chai

k mk nha

Mk cảm ơn các bạn nhiều

Thank you very much

( ^ _ ^ )


Thứ nhất bản thân rước thùng khổng lồ cộng thùng nhỏ tuổi nhằm tìm tổng. 21+15=36(l dầu)

Sau đó kiếm tìm số cnhì ta lấy. 36:0,75=48(cnhị dầu)


Thùng to lớn tất cả 21l dầu, thùng bé nhỏ tất cả 15l dầu. Số dầu này được chứa vào các cnhị tương đồng, mỗi chai có 0,75l. Hỏi tất cả từng nào cnhì dầu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *