Câu hỏi :

Tdiệt phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X thì thu được 3 mol glyxin ; 1 mol alanin cùng 1 mol valin. lúc tbỏ phân không trọn vẹn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy tất cả các đipeptit Ala-Gly; Gly- Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Aminoaxit đầu N, aminoaxit đầu C sống pentapeptit X theo thứ tự là


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *