Tdiệt phân hoàn toàn triglixerit X vào hỗn hợp NaOH, thu được glixerol, natri stearrat cùng natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề xuất trọn vẹn 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam Xchức năng về tối đa với a mol Br2 vào hỗn hợp. Giá trị của a là


Pmùi hương pháp giải

X đựng 1 gộc stearat + 2 gốc oleat hoặc 2 cội stearat với 1 gốc oleat

=> dù là ngôi trường phù hợp như thế nào thì X cũng có 18 C

=> Hotline CTPT thông thường của X có dạng: C57HyO6

=> nX= nCO2/57 = 2,28/57 = 0,04 (ol)

BTNT “O”: 6.nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nH2O = ? (mol)

=> y = số nguyên tử H = 2nH2O/nX = ?

=> Độ bất bão hòa của X là: (k = 2.57 + 2 - y over 2 = ?)

=> số links pi C=C có vào X là: 8 – pi (COO) = ?

=> số mol Br2 pư = số mol liên kết pi phá vỡ vạc C=C = ?


Tdiệt phân hoàn toàn triglixerit X vào hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol, natri stearrat và natri oleat. => X chứa 1 gộc stearat + 2 cội oleat hoặc 2 gốc stearat với 1 cội oleat

=> dù là trường vừa lòng làm sao thì X cũng đều có 18 C

=> Điện thoại tư vấn CTPT tầm thường của X tất cả dạng: C57HyO6

C57HyO6 + 3,22 mol O2 → 2,28 molCO2 + 0,5y H2O

=> nX= nCO2/57 = 2,28/57 = 0,04 (ol)

BTNT “O”: 6.nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nH2O = 6.0,04 +2.3,22 – 2.2,28 = 2,12 (mol)

=> y = số ngulặng tử H = 2nH2O/nX = 2.2,12/0,04 = 106

=> CTPT của X: C57H106O6

=> Độ bất bão hòa của X là: (k = 2.57 + 2 - 106 over 2 = 8)

=> số link pi C=C có trong X là: 8 – pi (COO) = 8 – 6 = 2

=> số mol Br2 pư = số mol links pi phá vỡ vạc = 2.0,04 = 0,08 (mol) = a


Đáp án đề xuất lựa chọn là: d


...

Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn triglixerit x trong dung dịch naoh


những bài tập có liên quan


các bài tập luyện thủy phân chất Khủng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tdiệt phân tristearin vào môi trường xung quanh axit ta thu được thành phầm là:


Tbỏ phân trọn vẹn một lượng tristrearin vào hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol cùng với hỗn hợp những bao gồm n axit lớn không giống nhau (gồm xúc tác H2SO4) rất có thể chiếm được bao nhiêu các loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả 2 axit béo RCOOH và R’COOH tính năng cùng với glixerol. Số lượng chất bự tối nhiều rất có thể chiếm được là từng nào ?


Tdiệt phân 1 hóa học lớn X trong môi trường axit, sau phản ứng nhận được glixerol cùng 2 axit phệ.

Xác định số đồng phân kết cấu của X ?


Tbỏ phân trọn vẹn chất bự X vào môi trường thiên nhiên axit, chiếm được axit oleic với axit stearic tất cả tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2. Kăn năn lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tính năng hoàn toàn cùng với H2O dư, nấu nóng, có xúc tác H2SO4 chiếm được m gam glixerol. Giá trị của m là


Tính lượng triolein phải để điều chế 5,88 kg glixerol ( H = 85%) ?


Khi thuỷ phân hóa học phệ trong môi trường thiên nhiên kiềm thì thu được muối hạt của axit mập và:


lúc xà phòng hóa tristearin ta thu được thành phầm là


Xà chống hóa hoàn toàn trieste X bằng dd NaOH thu được 9,2g glixerol cùng 83,4g muối hạt của một axit no. Axit kia là


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất Khủng nên hoàn toản 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng chiếm được trọng lượng xà chống là


Đun lạnh hóa học lớn nên vừa đủ 40 kilogam dung dịch NaOH 15%, mang sử làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Khối lượng (kg) glixerol chiếm được là


Một các loại chất béo gồm M tb = 792,8. Từ 10 kilogam hóa học phệ bên trên sẽ pha chế được m kg xà phòng natri bao gồm 28% chất phú gia. m có mức giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất Khủng, nhận được CO2 cùng H2O rộng kỉm nhau 7 mol. Mặt khác, a mol chất mập trên chức năng về tối nhiều cùng với 800 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là


Triolein ko chức năng cùng với chất (hoặc dung dịch) như thế nào sau đây?


Chất to X chức năng cùng với H2 (xúc tác: Ni, t0) theo xác suất mol về tối đa $n_X:n_H_2 = 1:3$. X là:


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất bự được call phổ biến là triglixerit tốt triaxylglixerol.

(b) Chất phệ nhẹ hơn nước, không tung nội địa tuy thế tan các trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng tdiệt phân hóa học lớn vào môi trường axit là bội phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein tất cả bí quyết thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Xem thêm: Giới thiệu về Thiên Ha Bet - Casino truc tuyen mien phi an toàn và hợp pháp

Số tuyên bố đúng là


Nhận xét như thế nào tiếp sau đây không ổn ?


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học vào hàng Khi thủy phân vào dung dịch NaOH (dư), nấu nóng hình thành ancol là


Cho triolein theo lần lượt tính năng cùng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp bao gồm phản nghịch ứng xẩy ra là:


Tdiệt phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH nhận được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được H2O với 9,12 mol CO2. Mặt không giống m gam X tác dụng trọn vẹn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được hóa học phệ Y. Đem tổng thể Y chức năng trọn vẹn với NaOH đầy đủ, thu rước tổng thể muối hạt sau phản nghịch ứng đốt cháy trong oxi dư thì nhận được buổi tối đa a gam H2O. Giá trị của a gần nhất với mức giá trị làm sao tiếp sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X chức năng với hỗn hợp NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin và 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?


Hỗn hợp X có những triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, nên sử dụng vừa đủ 3,75 mol O2 thì thu được H2O với 2,7 mol CO2. Mặt không giống, xà chống hóa trọn vẹn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, thu được glixerol cùng m gam muối hạt. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X buộc phải đầy đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 với 39,6 gam nước. Mặt không giống thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH nấu nóng, thu được hỗn hợp cất b gam muối hạt. Giá trị của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, thu được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề xuất trọn vẹn 3,22 mol O2, chiếm được H2O với 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng về tối đa cùng với a mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X vào hỗn hợp NaOH đầy đủ, thu được glixerol và m gam các thành phần hỗn hợp muối hạt. Đốt cháy hoàn toàn a mol X buộc phải đầy đủ 7,75 mol O2 với nhận được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X tính năng buổi tối đa cùng với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của m là


Câu 40. Tiến hành phân tích xà chống Hóa chất béo:

Bước 1: Cho vào chén sứ khoảng 3 gam mỡ chảy xệ lợn và 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Cách 2: Đun sôi vơi các thành phần hỗn hợp với thường xuyên khuấy bởi đũa chất thủy tinh khoảng chừng trong vòng 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài giọt nước cất vào để giữ lại mang lại thể tích của hỗn hợp ko thay đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót cấp dưỡng các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa lạnh, khuấy dịu xong để yên các thành phần hỗn hợp.

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng hóa học to X yêu cầu cần sử dụng trọn vẹn 3,24 mol O2. Mặt khác, tbỏ phân hoàn toàn lượng chất lớn trên bằng NaOH chiếm được m gam tất cả hổn hợp nhị muối bột của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên rất có thể làm mất màu sắc dung dịch cất về tối nhiều 0,04 mol Br2. Giá trị của m là


Xà phòng hóa trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp E bao gồm các triglixerit bằng hỗn hợp NaOH, thu được glixerol với các thành phần hỗn hợp X bao gồm cha muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ trọng mol khớp ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, chiếm được 68,96 gam các thành phần hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì nên hoàn toản 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Tdiệt phân chất lớn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH người ta nhận được xà chống là các thành phần hỗn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol lần lượt là 2 : 1. lúc đốt cháy a mol X nhận được b mol CO2 với c mol H2O. Liên hệ thân a, b, c là


lúc đun cho nóng 2,225 kg chất bự Tristearin (gồm cất 20% tạp chất trơ) cùng với hỗn hợp NaOH dư. Giả sử năng suất của bội nghịch ứng 100%. Kăn năn lượng glixerol thu được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X đề xuất vừa đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 cùng 2 mol H2O. Cho m gam X chức năng cùng với dung dịch NaOH toàn diện, nhận được glixerol cùng 35,36 gam muối hạt. Mặt khác, m gam X chức năng về tối đa cùng với a mol Br2 vào hỗn hợp. Giá trị của a là


Xà phòng hóa hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Tdiệt phân trọn vẹn m gam triglixerit X đề nghị dùng hoàn toản 300 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được glixerol và 91,8 gam muối của 1 axit to. Giá trị của m là


Khi thuỷ phân hóa học to X vào hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp hai muối hạt C17H35COONa, C15H31COONa gồm khối lượng rộng kém nhau 1,817 lần cùng glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy trọn vẹn 25,74 gam triglixerit X, chiếm được CO2 với 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X công dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol và m gam muối hạt. Mặt khác, 25,74 gam X tác dụng được buổi tối nhiều với 0,06 mol Br2 trong hỗn hợp. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X phải hoàn toản 7,8 mol O2 chiếm được 5,5 mol CO2 cùng 5,2 mol H2O. Mặt khác đến a gam X phản nghịch ứng cùng với hoàn toản dung dịch Br2. Số mol Br2 tmê mẩn gia bội nghịch ứng là:


Cho 28,96 gam tất cả hổn hợp X có hóa học lớn Y cùng axit Z (trong số ấy Y được tạo thành trường đoản cú glixerol và axit Z) chức năng vừa đủ cùng với 0,1 mol NaOH thu được một,84 gam glixerol. Phân tử khối hận của axit Z là:


Cho các sơ vật dụng phản ứng theo như đúng tỉ lệ thành phần mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit tất cả số liên kết π nhỏ hơn 6 cùng có 55 ngulặng tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là đều phù hợp hóa học cơ học khác nhau, X2 nhiều hơn thế nữa X3 nhì nhóm CH2. Nhận định như thế nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề nghị trọn vẹn 0,32 mol O2 thu được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Mặt không giống, cho a gam X vào 45 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp tất cả NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau bội phản ứng trọn vẹn cô cạn dung dịch chiếm được chất rắn đựng m gam muối khan. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo E gồm axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit X. Cho m gam E công dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 86,76 gam tất cả hổn hợp nhị muối. Nếu đốt cháy hết m gam E thì nên cần vừa đủ 7,47 mol O2, thu được H2O với 5,22 mol CO2. Khối hận lượng của X vào m gam E là


Thực hiện tại xà phòng hóa m gam hóa học lớn X bằng KOH nhận được 96,2 gam hóa học rắn cùng 9,2 gam glixerol. Giá trị m là:


Hỗn hợp X tất cả các triglixerit vào phân tử đa số chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X phải a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bởi dung dịch NaOH trọn vẹn được m1 gam muối. Giá trị a với m1 lần lượt là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X đề nghị đầy đủ x mol O2, sau phản nghịch ứng chiếm được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang lại a mol X công dụng cùng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 làm phản ứng về tối đa là 0,45 mol. Giá trị của a là


*

Cơ quan lại nhà quản: shop Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ các dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ Thông tin với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *