khi thủy phân saccarozơ vào môi trường axit đến hỗn hợp bao gồm tính khử, vậy chứng tỏ rằng : saccarozơ bị tdiệt phân đã tạo ra các monosaccarit bao gồm tính khử.

Đáp án đề nghị lựa chọn là:C


Bạn đang xem: Thủy phân saccarozo trong môi trường axit

Cho dãy các hóa học sau : glucozo, xenlulozo, saccarozo, tinh bột, fructozo. Số chất vào hàng tđam mê gia phản ứng tvắt bạc là


Cho hàng những dung dịch: Glucozo, fructozo, saccarozo, etanol, glixerol. Số dung dịch vào hàng bội phản ứng được cùng với Cu(OH)2 nghỉ ngơi ánh sáng thường xuyên chế tạo ra thành dung dịch có màu xanh da trời lam là


Cho những hóa học sau: Glucozơ, Saccarozơ, Mantozơ, axit fomic. Số chất phản ứng với AgNO3 vào hỗn hợp NH3, làm cho nóng tạo thành thành Ag là


Cho những hóa học (với dữ kiện) : (1) H2/Ni, khổng lồ ; (2) Cu(OH)2 ; (3) OH ; (4) CH3COOH/H2SO4. Saccarozơ rất có thể tính năng được với


Tính hóa học của tinc bột là : Polisaccarit (1), ko tan nội địa (2), có vị ngọt (3), thuỷ phân tạo thành thành glucozơ (4), thuỷ phân chế tác thành fructozơ (5), tạo cho iot chuyển thành màu xanh lá cây (6), dùng có tác dụng nguyên vật liệu nhằm pha chế đextrin (7). Những đặc điểm không nên là


Cho các hóa học sau và những điều kiện tương ứng: Na, AgNO3/NH3, I2 ,Cu(OH)2 sinh sống t chống, Br2. Số ngôi trường hợp rất có thể phân biệt dd saccarozơ với mantozơ là?


Xem thêm: Dung Dịch X Chứa Các Ion Ca2+ Na+ Hco3-, Dung Dịch X Chứa Các Ion: Ca2+, Na+, Hco3

Dung dịch cất 21,6 gam glucozơ với 34,2 gam saccarozơ khi tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 sẽ được từng nào gam bạc?


Dung dịch X thuộc loại đúng theo hóa học cacbohiđrat. Cho X vào Cu(OH)2/ OH- thấy Cu(OH)2 chảy ra chế tạo ra dung dịch xanh lam, làm cho nóng thì ko thấy gồm kết tủa đỏ gạch. Vậy X rất có thể là


Cho cacbohiđrat X không bội nghịch ứng tcụ bạc. Đun nóng 1 mol X vào hỗn hợp axit, kế tiếp mang đến hỗn hợp sau bội phản ứng tthế bạc thu được 4 mol Ag. Vậy X là hóa học làm sao sau đây


Thuốc demo nào dưới đây dùng làm nhận biết được toàn bộ những hỗn hợp trong dãy sau : ancol etylic, con đường củ cải, mặt đường mạch nha ?


Cho 150ml hỗn hợp mantozơ không rõ độ đậm đặc tính năng với cùng 1 lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) vào hỗn hợp NH3 thu được 12,96 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của hỗn hợp matozơ đang sử dụng là


Khi thủy phân phù hợp chất hữu cơ X (không có làm phản ứng tchũm bạc ) vào môi trường xung quanh axit rồi dung hòa axit thì dung dịch chiếm được tất cả phản bội ứng tnắm bạc. X là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Tkhô hanh Xuân, Thành phố TPhường. hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *