Home/ Môn học/Hóa học/Tiến hành 2 phân tích sau:Thí nghiệm 1:Cho a gam sắt tổ hợp trong hỗn hợp HCl ,ngừng nghiên cứu,cô cạn thành phầm thu được 3.1 gam chất rắn.Thí

Bạn đang xem: Tiến hành 2 thí nghiệm sau

Tiến hành 2 thể nghiệm sau:Thí nghiệm 1:Cho a gam Fe hài hòa vào hỗn hợp HCl ,chấm dứt thí điểm,cô cạn sản phẩm nhận được 3.1 gam chất rắn.Thí


Tiến hành 2 phân tách sau:Thí nghiệm 1:Cho a gam Fe phối hợp vào hỗn hợp HCl ,kết thúc thể nghiệm,cô cạn sản phẩm nhận được 3.1 gam chất rắn.Thí nghiệm 2:Cho a gam Fe với b gam Mg vào hỗn hợp HCl ( cùng với lượng nhỏng trên),ngừng xem sét,cô cạn sản phẩm nhận được 3.34 gam chất rắn và thấy giải pngóng 448 ml khí hidro(đktc)Tìm a, bGiải góp mình bản thân sẽ bắt buộc vội vàng bản thân đang vote5 sao


*

Đáp án:

( a = 1,68 ext gam)

( b = 0,24 ext gam)

Giải đam mê các bước giải:

Tại phân tích 1:

(Fe + 2HClxrightarrowFeCl_2 + H_2)

Ở nghiên cứu 2:

(Mg + 2HClxrightarrowMgCl_2 + H_2)

(sắt + 2HClxrightarrowFeCl_2 + H_2)

Ta có:

(n_H_2 = frac0,44822,4 = 0,02 ext mol o lớn extn_HCl = 2n_H_2 = 0,04 ext mol)

Tại nghiên cứu 1:

(n_FeCl_2 = frac12n_HCl = 0,02 ext mol lớn extm_Fe ext dư = 3,1 – 0,02.(56 + 35,5.2) = 0,56 ext gam)

( lớn a = 0,56 + 0,02.56 = 1,68 ext gam)

Tại nghiên cứu 2 rất có thể sử dụng BTKL:

(m_Fe + m_Mg + m_HCl = m_rắn + m_H_2)

( khổng lồ 1,68 + b + 0,04.36,5 = 3,34 + 0,02.2 lớn b = 0,24 ext gam)


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Psychedelic Là Gì Bạn Nên Biết, Psychedelia

*

ngochoa
0
Reply

Mình trình bày bên dưới, học tốt ^^!

-a= 1,68 (g); b = 0,24 (g)

+ mMgCl2 =0,95 (g)

+ mFeCl2 = 1,27 (g)

– Giải đam mê các bước giải:

*Xét TN1:

PTHH: sắt + 2HCl⟶FeCl2+ H2 (1)

– Giả sử: Fe bội nghịch ứng hết→Chất rắn là FeCl2

nsắt = nFeCl2 = nH2 = 3,1 : 127 ≈ 0,024 ( mol )

*Xét TN2:

PTHH: Mg + 2HCl⟶MgCl2+ H2(2)

sắt + 2HCl⟶FeCl2+ H2(3)

Ta thấy: Ngoài a gam sắt nhỏng xem sét 1 cùng với b gam Mg mà lại chỉ giải phóng:

nH2 = 0,448 : 22,4 = 0,02 ( mol ) 0,024 (mol)

Chứng tỏ: Trong TN1: Fe dư, HCl hết.

TN1:

nFe(pư)= nFeCl2= 12" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">1212* nHCl= 0,04 : 2 = 0,02(mol)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *