Video giải giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1 Getting Started - cuốn sách kết nối học thức - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

A SPECIAL DAY (Một ngày quánh biệt)

1. Listen and read. (nghe với đọc)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Phong:Chào Vy.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 1 getting started

Vy: chào Phong. Cậu đã chuẩn bị chưa?

Phong: duy nhất phút nữa thôi

Vy: À, đấy là Duy, các bạn mới của tớ.

Phong: xin chào Duy, rất vui khi được chạm chán cậu.

Duy: xin chào Phong. Tớ sinh sống ở gần đây, và bọn họ đi học cùng trường đó!

Phong: Vậy thì hay quá. Này, cặp cậu trông nặng nhỉ.

Duy: Ừ, tớ có nhiều sách, và bầy tớ có không ít môn để học.

Phong: cùng cậu còn có đồng phục mới nữa. Duy này, trông cậu hết sức bảnh đó!

Duy: Cảm ơn nhé Phong. đàn mình những trông rất là bảnh bao trong cỗ đồng phục.

Phong: Để tớ khoác đồng phục, rồi sau đó chúng ta đi nha.

2. Read the conversation again and tick T or F (Đọc lại đoạn hội thoại với tích vào câu đúng/sai)

Đáp án:

1.T

2.F

3.T

4.T

5.F

1. Vy, Phong and Duy go to lớn the same school.

(Vy, Phong với Duy tới trường cùng trường)

Thông tin: Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go to lớn the same school

2. Duy is Phong’s friend.

(Duy là các bạn của Phong)

Thông tin: Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong bảo rằng Duy trông bảnh bao trong bộ đồng phục)

Thông tin: Phong: & a new uniform, Duy! You look smart!

4. They have new subjects to lớn study.

(Họ có khá nhiều môn học mới để học)

Thông tin:Duy: Yes, I have new books, and we have new subjects khổng lồ study.

Xem thêm: Ospf Là Gì - Giao Thức Định Tuyến Ospf

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong sẽ mặc đồng phục trường)

Thông tin:Phong: Let me put on my uniform. Then we can go.

3. Write ONE word from the box in each gap. (Điền một từ trong bảng vào địa điểm trống)

Go

Subjects

Has

Wear

Uniforms

1. Students wear their uniforms on Monday.

2. Vy has a new friend, Duy.

3. – bởi vì Phong, Vy & Duy go to the same school?

- yes, they do.

4. Students always look smart in their uniforms.

5. – What subjects vày you lượt thích to study?

- I lượt thích to study English and history

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh mặc đồng phục vào đồ vật hai.

2. Vy có một người chúng ta mới thương hiệu là Duy.

3. Gồm phải Phong, Duy cùng Vy tới trường cùng trường không? Đúng vậy.

4. Học sinh luôn trong siêu bảnh bao trong bộ đồng phục.

5. Bạn thích học hồ hết môn gì? mình muốn học tiếng Anh và lịch sử.

4. Match the words with the school things. Then listen & repeat. (Nối các từ với tranh tương ứng. Nghe và nhắc lại).

Bài nghe:

*

Hướng dẫn nối:

1. School bag (cặp sách)

2. Compass (com pa)

3. Pencil sharpener (gọt bút chì)

4. Rubber (tẩy)

5. Pencil case (hộp đựng bút)

6. Calculator (máy tính nạm tay)

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook. (Nhìn xung quanh lớp. Viết phần lớn vật mà em thấy được vào vở)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *