*

tra cứu số vật dụng hai biết số trước tiên bằng 4/7 số đồ vật hai bởi 3/8 số thứ cha và yếu số thứ ba 60 đơn vị chức năng

Hãy nhập câu hỏi của bạn, bigbiglands.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn đến bạn. Giả dụ không thỏa mãn với những câu vấn đáp có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Tìm số thứ hai biết số thứ nhất bằng 4/7 số thứ hai

Đang xem: search số máy hai biết số đầu tiên bằng 4/7 số thiết bị hai bằng 3/8 số thứ ba và nhát số thứ cha 60 1-1 vị

*Lớp: lựa chọn Lớp… Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12 *Môn: chọn Môn… hãy lựa chọn lớp trước

Tìm số vật dụng hai biết số thứ nhất bằng 4/7 số thứ hai, bởi 3/8 số thứ ba và yếu số thứ ba 60 đối chọi vị.

gọi số trước tiên là s st2 là b st3 là c

theo đầu bài ta có :

a=4/7 xb => b= a:4/7

a= 3/8xc=>a =3 phần thì c=8 phần

và c-a=60

=> hiệu số phần = nhau là :

8-3=5p

=>c=60:5×8=96

=>a=96-90=36

=>b= a:4/7 =36: 4/7=63

vậy

a= 36

b=63

c=96

Đúng 37 không nên 1 trằn Huyền Trinh đã lựa chọn câu vấn đáp này.

số trước tiên = 3/8 số trang bị 3 , nhát 68 yêu cầu số sản phẩm nhât là : 60:(8-3)x3=36

số trước tiên = 4/7 số thứ 2 nên số vật dụng hai là : (36:4)x7=63

Đáp số : 63

Số lắp thêm NHẤTkém số trang bị BA60 đơn vị và = 3/8 số sản phẩm công nghệ BA

Số lắp thêm NHẤT = 60 / ( 8 – 3) . 3 = 36

Số sản phẩm HAI là : 36 / 4 . 7 = 63

VẬY SỐ THỨ 2BẰNG 63

Số đầu tiên là 36

Số thứ hai là 62

Số thứ bố là 96

số thứ nhất là :36

số sản phẩm công nghệ hai là : 63

số sản phẩm 3 là : 96

ai k mình mình k laijc ho


gọi số thứ một là a số thứ 2 là b số đồ vật 3 là c

ta gồm a=4/7*b=>b=a*7/4

a=3/8*c

a+60=c

gọi số trước tiên là a

gọi số thứ 2 là b

gọi số thư 3 là c

(1)a=4/7b=>b=7/4*a

(2)a=3/8*c

(3)a+60=c=>a=c-60

thay (2)vào (3) ta được

c-60=3/8*c ta quy đồng thì được 8*(c-60)=3c8c-480=3c5c=480=>c=480/5=>c=96

thay c=96 vao(3) ta được a=c-60a=96-60=36 vậy a=36

thay a=36 vào (1) ta được b=7/4*ab=7/4*36 vậy b=63

số thứ hai là 63

63 nha cu

số đầu tiên bằng 4/7= 4 nhân 3 /7 nhân 3=12/21 số thứ 2 .số máy 1 bởi 3/8=3 nhân 4/8 nhân 4 =12/32

ta bao gồm sơ thiết bị số thứ 1 là 12 phần số thứ hai là 21 phần số sản phẩm công nghệ 3 là 32 phần .số phần ứngvới60 là ; 32-12 =20 số thứ 2 là; 60 chia 20 nhân 21=63

Đ/số :63

96 là không nên đó

số thứ 2 là 63đó bạn

Tìm 2 số , biết 3/4 số thứ 1thì bằng 5/8 số thứ 2 và thứ 2 và hiệu 2 số là 36

63 tớ thi violympic rồi

a 36

b 63

c 96


35 k minh voi

Số thứ hai là 63

Số thứ 1 là 36

Số thứ 3 là 96

63 la dung nha

63

Study well

Đ/S: 63

Đọc tiếp… Đúng 0 sai 0

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

giờ Anh 5 Toán lớp 5 giờ đồng hồ Việt 5 Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần! trần Hùng Duy tìm kiếm kiếmBáo cáoĐánh vết

tìm số máy hai biết số trước tiên bằng 4/7 số sản phẩm hai bằng 3/8 số thứ ba và kém số thứ cha 60 solo vị

Đọc tiếp…

gọi số đầu tiên là s st2 là b st3 là c

theo đầu bài ta gồm :

a=4/7 xb => b= a:4/7

a= 3/8xc=>a =3 phần thì c=8 phần

và c-a=60

=> hiệu số phần = nhau là :

8-3=5p

=>c=60:5×8=96

=>a=96-90=36

=>b= a:4/7 =36: 4/7=63

vậy

a= 36

b=63

c=96

Đọc tiếp… Đúng 3 không nên 0 ghju tìm kiếmBáo cáoĐánh vệt

tìm số lắp thêm hai biết số trước tiên bằng 4/7 số đồ vật hai, bằng 3/8 số thứ cha và kém số thứ tía 60 đơn vị .

Đọc tiếp…


4/7 = 12/21

3/8 = 12/32

60 đơn vị chức năng ứng với :

32 – 12 = trăng tròn ( phần )

Giá trị một phần :

60 : 20 = 3

Số lắp thêm hai :

3 x 21 = 63

đ/s : 63

Đọc tiếp… Đúng 1 không nên 0 Nội quy phân mục giải thưởng hỏi đáp Nội dung có thể cân xứng với chúng ta khám nghiệm Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ Anh lớp 5 xếp thứ hạng tuần んuリ イĐiểm SP: 514. Điểm GP: 2.

Xem thêm: Sắt Hộp Tiếng Anh Là Gì ? Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng

Tạ Đức Hoàng AnhĐiểm SP: 137. Điểm GP: . Vũ Đình PhướcĐiểm SP: 106. Điểm GP: 1. è cổ Thu HàĐiểm SP: 93. Điểm GP: .

Online Math đang thưởng 01 tháng VIP cho 5 các bạn có điểm hỏi đáp tối đa mỗi tuần!

Bảng xếp hạng

Tài trợ

sin cos rã cot sinh cosh tanh ⇔ ⇒ ⇐ → ← ↔ ↑ ↓ Phép toán + – ÷ × ≠ = ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ≈ ∈ ∉ ∃ ∄ ≤ ≥ ± ∓ ≠ ∅ ≃ ≅ ≡ ⋮ ⋮̸ ∀ α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ ∂ Ω ω χ σ ρ ∞ π ∃ ⊥ ( ) | / ℕ ℤ ℚ ℝ ℕ∗ Công thức:

bigbiglands.com sử dụng cực tốt bằng trình phê chuẩn Google Chrome, download tại đây.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *