tìm kiếm số từ nhiên nhỏ dại nhất có 4 chữ số khác nhau biết tổng các chữ số của số đó bằng 15.

Loga Toán lớp 6


Trung tâm Toán học tập bdkhtravinh.vn trình làng với các em học viên lớp 4 tuyển tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân tách HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất tất cả tổng các chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bằng 12.Bạn đang xem: Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 3 chữ số mà lại tổng những chữ số bằng 15

Bài ViO.03 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 21.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và có tổng các chữ số bằng 14

Bạn đang xem: Số tự nhiên nhỏ dại nhất có ba chữ số mà tổng các chữ số bởi 15 là

Bài ViO.04 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 32.

Bài ViO.05 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 5 chữ số mà tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên lớn nhất bao gồm 5 chữ số và các chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 4 chữ số tất cả tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số, những chữ số khác nhau và bao gồm tổng các chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có những chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên lớn nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có những tích các chữ số bởi 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có những tích các chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất có các chữ số khác biệt và tích những chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên lớn nhất có những chữ số không giống nhau và tích các chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có các chữ số khác nhau và tích những chữ số bằng 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.20 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau


Bài ViO.22 cùng với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số chẵn có 4 chữ số, từng nào số lẻ bao gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và phân chia hết đến 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, những chữ số khác biệt và phân tách hết mang lại 5.

Bài ViO.25 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, có tổng những chữ số bằng 7 và phân chia hết đến 5.

Bài ViO.26 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số sót lại để được số còn sót lại là số lớn nhất có thể. Số to nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 mang đến số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để được số còn sót lại có 15 chữ số với là số nhỏ nhắn nhất gồm thể. Số bé nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết tiếp tục 10 số chẵn không giống 0 đầu tiên để được một số tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà vẫn không thay đổi thứ tự của chúng để được sốlớn nhất, số bé nhỏ nhất?

Bài ViO.29 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong các số ấy có tối thiểu hai chữ số kiểu như nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số mà trong mỗi số không đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số không giống nhau mà tổng 4 chữ số của từng số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết thêm với những chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì hoàn toàn có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số gồm 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 tất cả bao nhiêu cách bố trí 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào trong 1 chiếc ghế nhiều năm sao cho:

a) chúng ta C ngồi chủ yếu giữa?b) đôi bạn trẻ A với E ngồi ở nhị đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 fan ta lập đa số số tất cả bốn chữ số khác nhau.

a) gồm bao nhiêu số nhỏ dại hơn 5000?b) tất cả bao nhiêu số chẵn nhỏ tuổi hơn 7000?

Bài ViO.35 trường đoản cú 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoàn toàn có thể lập được từng nào số khác nhau sao cho trong những số ấy luôn có mặt chữ số 0 và chữ số 1.

Bài ViO.36 trường đoản cú 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được bao nhiêu số tất cả 6 chữ số khác nhau trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số khác biệt mà tổng những chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 bao gồm bao nhiêu số smartphone có 6 chữ số? trong các số ấy có bao nhiêu số điện thoại cảm ứng thông minh có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu:

a) Số gồm 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn bao gồm 5 chữ số khác nhau?c) Số bao gồm 5 chữ số khác biệt và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 gồm bao nhiêu số tự nhiên có nhì chữ số mà hàng chục lớn hơn hàng đối chọi vị?

Bài ViO.41 tìm kiếm số 1a2b biết số đó phân chia cho 2; 5 với 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 tìm kiếm số 8a3b biết số đó chia hết đến 2 cùng 5, còn phân chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 search số 4a8b biết số đó phân chia hết mang lại 2, còn phân tách cho 5 với 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.44 tìm kiếm số nhỏ bé nhất khác 1 mà lại khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng có số dư bởi 1.

Bài ViO.45 search số bé bỏng nhất mà khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 với 6 gồm số dư theo lần lượt là 1; 2; 3; 4 với 5.

Bài ViO.46 search số nhỏ xíu nhất tất cả 3 chữ số mà phân chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6.


Bài ViO.47 tìm kiếm số bé xíu nhất có 3 chữ số nhưng khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng tất cả số dư là 1.

Bài ViO.48 vừa phải cộng tất cả các số chẵn gồm 3 chữ số phân tách hết mang đến 9 bằng?

Bài ViO.49 vừa phải cộng toàn bộ các số lẻ bao gồm 3 chữ số phân chia hết mang lại 5 bằng?

Bài ViO.50 search số nhỏ xíu nhất tất cả 4 chữ số khác biệt chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số phân tách hết đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số chia hết cho cả 2; 3 và 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn tất cả 3 chữ số mà những số này đều không chia hết mang đến 3?

Bài ViO.54 gồm bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số chia hết mang lại 9?

Bài ViO.55 tìm số bé dại nhất không giống 0 mà phân chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.56 kiếm tìm số 6a2b biết số đó phân chia hết mang lại 2 còn phân tách cho 5 cùng 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 tìm số 3a7b biết số đó phân tách hết cho tất cả 2; 5 với 9.

Bài ViO.59 search số 2a8b biết số đó phân chia hết mang đến 2 và 9, phân tách cho 5 dư 4.

Xem thêm: Ai Được Mệnh Danh Là Trạng Trình ? Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài ViO.60 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số chia hết cho tất cả 2 cùng 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà phân tách hết mang đến 5. Tính tổng tất cả các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác biệt không chia hết mang lại 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau chia hết mang lại 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số mà những số đó chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho những chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ có 4 chữ số khác nhau chia hết mang lại 5?

Bài ViO.66 kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có tía chữ số, biết rằng số đó phân chia hết mang đến 4 và phân tách cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 kiếm tìm a nhằm 31a31a31a phân chia hết đến 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b phân tách hết mang đến 72.b) 24a68b phân tách hết mang lại 48.

Bài ViO.69 tìm kiếm số từ nhiên bé dại nhất nhằm khi phân chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo thứ tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tra cứu số tự nhiên bé dại nhất không giống 1 sao để cho lấy số đó chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 tra cứu a biết 3456a7 phân chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 có bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số mà lại mỗi số vừa chia hết cho 4 vừa phân chia hết đến 5.

Bài ViO.74 tìm số nhỏ nhất gồm 2 chữ số biết số đó phân chia 8 dư 7, phân chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 rất có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số không giống nhau và:


a) các số này to hơn 300000?b) những số này to hơn 300000 và phân tách hết mang lại 5?

Các số này to hơn 350000?

Bài ViO.76 search số nhỏ tuổi nhất bao gồm 5 chữ số phân tách hết cho cả 2; 3 cùng 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b làm sao cho a35b chia hết cho 45.

Bài ViO.78 tìm a + b biết 30a5b phân chia hết mang lại 30.

Bài ViO.79 Trong siêu thị có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng bát hoặc đĩa. Con số bát hoặc đĩa trong 5 hộp chính là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khoản thời gian bán hết số đĩa vào một vỏ hộp thì số bát nhiều gấp bốn lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban sơ và số đĩa cơ hội đầu.

Bài ViO.80 cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi bắt buộc bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số chia hết cho 45

Bài ViO.81 mang lại số 222…22 (2017 số 2). Cần thêm vào số này ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết cho 44.

Bài ViO.82 cho số 777…77 (2017 số 7). đề nghị bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết mang đến 63.

Bài ViO.83 cho số 7878…78 (2017 số 78). Buộc phải thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số new chia hết mang đến 65.

Bài ViO.84 đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi đề xuất bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số chia hết đến 63.

Bài ViO.85 đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết đến 24

Bài ViO.86 tìm kiếm số tự nhiên nhỏ nhất bao gồm 9 chữ số ,chia hết mang lại 9 và bao gồm các tính chất sau:

– giả dụ xóa 1 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang đến 8

– nếu như xóa 2 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang đến 7

– ví như xóa 3 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang lại 6

– trường hợp xóa 4 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết cho 5

– nếu xóa 5 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết đến 4

– ví như xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang lại 3

– nếu xóa 7 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết đến 2

Bài ViO.87 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số phân tách hết đến 5 và có đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 gồm bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số vào đó:

a) từng chữ số đa số chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn bao gồm 3 chữ số không giống nhau từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để tạo thành những số có tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết thường xuyên 15 số lẻ bước đầu từ 1 sau đó xóa đi 10 chữ số của số nhận được để còn lại một số lớn tuyệt nhất (giữ nguyên sản phẩm công nghệ tự các chữ số). Hãy tra cứu số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất mà trong đó theo trang bị tự trường đoản cú trái sang trọng phải, mỗi chữ số (cho tới chữ số hàng trăm) đều bằng tổng của 2 chữ số ngay lập tức sau nó.

Bài ViO.93 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có những chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số nhưng mà chữ số hàng trăm to hơn chữ số sản phẩm chục, chữ số sản phẩm chục to hơn chữ số hàng solo vị.

Bài ViO.95 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số nhưng mà chữ số hàng trăm bằng trung bình cùng của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng đối kháng vị.


Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tìm số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có ba chữ số không giống nhau và gồm tổng những chữ số bằng 14

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về bigbiglands.com

bigbiglands.com - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích. |

|

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia.


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

Nổ hũ uy tín Nohu88 | W88Vuive | iwin - Cổng game bài đổi thưởng VN | win79 - Cổng đánh bài online tiền thật

© COPYRIGHT 2022 BY bigbiglands.com Liên Hệ Giới Thiệu Nội Quy Bảo Mật