Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục đào tạo công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng làng hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học từ nhiênHoạt động kinh nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ hưởng thụ sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

1. Tập xác định của hàm số y = tanx + cotx

2. Tìm tập xác minh D của hàm số (y=sqrtfrac1+cot^2x1-sin3x)

3. Tìm tập xác minh của hàm số (y=frac2sqrt2-sin6x)

4. Hàm số (y=sqrtcosx-1+1-cos^2x) xác định khi và chỉ lúc


*

1.

Bạn đang xem: Tìm tập xác định của hàm số y=tanx+cotx

ĐKXĐ: (left{eginmatrixsinx e0\cosx e0endmatrix ight.) (Leftrightarrow sinx.cosx e0)

(Leftrightarrow sin2x e0Leftrightarrow x efrackpi2)

2.

ĐKXĐ: (left{eginmatrixsinx e0\sin3x e1endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixx e kpi\x efracpi6+frack2pi3endmatrix ight.)

3.

Xem thêm: Sá»± Khã¡C BiệT GiữA Microphage Vã Macrophage Là Gì ? Các Thành Phần Tế Bào Của Hệ Thống Miễn Dịch

Do (sin6x với mọi x phải hàm số xác định bên trên R

4.

Hàm số xác minh Khi còn chỉ Khi (cosxge1Leftrightarrow cosx=1)

(Leftrightarrow x=k2pi)


*

c1 tập khẳng định của hàm số(y=dfracsin2x+cosxtanx-sinx)

c2 tập xác định của hàm số(y=sqrt1+cot^22x)

c3 tập khẳng định của hàm số(y=cotleft(x-dfracpi4 ight)+tanleft(x-dfracpi4 ight))


*

Tìm tập xác minh của những hàm số sau:

1,(y=sindfrac3x+22x-1)

2,(y=tanleft(3x+dfrac2pi5 ight))

3,(y=cotleft(2x-dfrac13 ight))

4,(y=dfracsinx+cosxsinx-cosx)

5,(y=dfrac1sinx+dfrac1cosx)

6,(y=dfracsqrt1-sinxcosx)

7,(y=dfrac3sin^2x-cos^2x)

8,(y=dfrac1+tanx1+sinx)

9,(y=sqrtdfrac1+sinx1-cosx)


1.Tìm tập xác định của hàm số: y=(sqrt1+sinx-2cos^2x)

2. Cho hàm số: y =(sqrtsin^4x+cos^4x-2msinx.cosx)

Tìm những cực hiếm của m nhằm xác định với đa số x.


tra cứu tập khẳng định của hàm số sau đây:

a)(y=sin^x-1_x+2)

b)(y=sqrt3-2cosx)

c)(y=sqrtdfrac1+cosx1-cosx)


Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số y=(dfraccosx-21-2sinx)

Câu2 : Tìm m nhằm hàm số y=(sqrtm-1+2cosx)xác đinh trên R

câu3 : Tìm số điểm màn biểu diễn nghiệm của pt: 2cos5x+1

giúp e cùng với mn ơi


1.Tìm tập xác minh của những hàm số sau:

a. y =(frac1sqrt-cotx-sqrt3)

b. y =(frac1cotx-sqrt3)


Giải pt:

1. ((sqrt9-x^2)-2x).(x(^3)+x(^2)-12x+10)=0 2. cos3x+2cos(^2)(x+(dfracpi6))=1

Bài 2 Tìm tập khẳng định của hàm số y =(dfracsqrt1-sin2xcos3x)

Bài 3 : cho pt (cosx+1)(cos-2x-mcosx)=msin(^2)x

tìm m để pt tất cả đúng 2 nghiệm rõ ràng thuộc(<0;dfrac2pi3)(>)

bài bác 4: cho hàm số y= x(^3)-2mx(^2)+(7m-8)x-5m=10 bao gồm đồ vật thị (C(_m)) với đường trực tiếp d: y=x+m. tra cứu m để d cắt ( C(_m)) tai cha điểm phân biêt

giúp e với mn ơiiii


tra cứu tập khẳng định của hàm con số giác sau

a)(y=dfractanleft(2x-dfracpi4 ight)sqrt1-sinleft(x-dfracpi8 ight))

b)(y=dfractanleft(x-dfracpi4 ight)1-cosleft(x+dfracpi3 ight))

c)(y=dfrac3cosx-cos3x)

d)(y=dfrac4sin^2x-cos^2x)

e)(y=dfrac1+cotleft(dfracpi3+x ight)tan^2left(3x-dfracpi4 ight))

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *