- Saccarozơ thuộc loại đisaccarit bao gồm một gốc α – glucozơ cùng 1 gốc β – fructozơ liên kết với nhau bằng links glicozit.

Bạn đang xem: Tinh bột xenlulozo saccarozo mantozo đều có khả năng tham gia phản ứng

- Xenlulozơ (gồm các gốc β – glucozơ links với nhau) với tinh bột (gồm các gốc α – glucozơ liên kết với nhau) thuộc một số loại polisaccarit.

⇒Cả 3 chất đều phải có phản ứng thủy phân.


Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ với saccarozơ hồ hết là chất rắn gồm vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) vào dung dịch, glucozơ cùng saccarozơ phần lớn hòa tung Cu(OH)2, tạo thành phức màu xanh lá cây lam.

(d) lúc thủy phân hoàn toàn hỗn hợp bao gồm tinh bột cùng saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit, chỉ chiếm được một các loại monosaccarit.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 chiếm được Ag.

(f) Glucozơ với saccarozơ đều chức năng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo thành sobitol.

Số phát biểu đúng là


A. 4


B. 3


C.

Xem thêm:

6


D. 5


Câu 4:


Cho những chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic với anđehit axetic.Trong các chất trên, số hóa học vừa có tác dụng tham gia phản nghịch ứng tráng bạc tình vừa có tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là


A. 5


B. 4


C. 3


D. 2


Câu 5:


Đun lạnh tinh bột trong hỗn hợp axit vô vơ loãng sẽ thu được


A. xenlulozo


B. glixerol


C. etyl axetat


D. glucozo


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại bigbiglands.com


*

link
tin tức bigbiglands.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


bigbiglands.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


bigbiglands.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
đem lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


bigbiglands.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
bigbiglands.com
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *