Bạn đang xem: Tính ph của dung dịch ch3cooh 0 1m

*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là


Cho những hóa học sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học điện li yếu là


Trong hỗn hợp CH3COOH 4,3.10-2 M bạn ta xác minh được mật độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Phần trăm phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong các muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, hồ hết muối hạt bao gồm môi trường thiên nhiên trung tính là


Trong những hỗn hợp sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, tất cả bao nhiêu hỗn hợp gồm môi trường xung quanh axit ?


Cho dãy những chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất vào dãy vừa làm phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản nghịch ứng được cùng với hỗn hợp NaOH là


Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất gồm tính lưỡng tính là


Khối lượng hóa học rắn khan Khi cô cạn hỗn hợp đựng 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch đựng 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ và b mol $SO_4^2 - $. Tổng cân nặng muối tung tất cả vào hỗn hợp là 62,3 gam. Giá trị của a với b theo thứ tự là


Dung dịch Y chứa Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). khi cô cạn hỗn hợp lượng muối khan nhận được là


Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HCl chiếm được hỗn hợp bao gồm cất 6,525 gam chất rã. Nồng độ mol của HCl trong hỗn hợp sẽ cần sử dụng là


Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X cất tất cả hổn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lít H2 (sống đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích dung dịch ko đổi). Dung dịch Y có pH là:


Xem thêm: Tamago Là Gì ? Kiếm Tiền Tamago Online Hay Tamago Lừa Đảo

Trộn 100ml hỗn hợp (bao gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch (tất cả H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, quý giá pH của dung dịch X là:


Trộn 200 ml dd các thành phần hỗn hợp gồm HNO3 0,3M và HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit thu được dd tất cả pH = 3. Vậy a có giá trị là:


Thể tích của n­ước đề nghị phân phối 15 ml hỗn hợp axit HCl có pH = 1 để đ­ược hỗn hợp axit bao gồm pH = 3 là:


Trộn V1 lít hỗn hợp HCl (pH = 5) với V2 lkhông nhiều hỗn hợp NaOH (pH = 9) thu được dung dịch gồm pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:


Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml hỗn hợp cất bên cạnh đó Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. pH của hỗn hợp thu được:


Có 4 hỗn hợp trong veo, mỗi hỗn hợp chỉ chứa 1 cation cùng 1 anion trong những các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch kia là:


Xét phương thơm trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + lớn extH_ ext2 extS$. Đây là phương thơm trình ion thu gọn gàng của bội phản ứng


Cho các làm phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các làm phản ứng đều có và một pmùi hương trình ion thu gọn gàng là


Tính pH của hỗn hợp nhận được lúc trộn 40 ml hỗn hợp HCl 2,5.10-2 M cùng với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH bao gồm Ka = 10-4,76.


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ sử dụng thêm quỳ tím thì hoàn toàn có thể nhận thấy được mấy chất?


Đối cùng với hỗn hợp axit bạo gan HNO3 0,1M nếu như bỏ qua mất sự năng lượng điện li của nước thì Review nào sau đấy là đúng?


Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Phải hài hòa vào nước phần đông muối hạt làm sao, từng nào mol ?


*

Cơ quan tiền nhà quản: cửa hàng Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GPhường – BTTTT vày Sở tin tức với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *