Hãy nhập câu hỏi của công ty, bigbiglands.com vẫn search đều thắc mắc bao gồm sẵn cho chính mình. Nếu không thỏa mãn với các câuvấn đáp có sẵn, bạn hãy tạo thành câu hỏi new.

Bạn đang xem: Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên


Tính thể tích của kăn năn gỗ có dạng như hình bên:

*
Thể tich một kân hận gỗ hình lập phương là :

1x1x1=1(centimet khối)

Thể tích kân hận gỗ tất cả dạng là :

1x6=6 (centimet khối)

Đáp số : 6 centimet khối


Xem thêm: "Sự Độc Quyền Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Nghĩa Của Từ HãNg ĐạI Lý ĐộC QuyềN


đề nghị giải như này mới đúng

thể tích khối hận gỗ hình lập phương thơm cạnh 1cm là:

1x1x1=1(cm3)

Số hình lập phương tạo thành kân hận gỗ là:

3x2=3(hình)

Thể tích kân hận mộc là:

1x6=6(cm3)

Đáp số:6cm3


Thể tích 1 khối mộc hình lập pmùi hương là :

1 x 1 x 1 = 1 (cm3)

Thể tích kăn năn mộc tất cả dạng nlỗi hình vẽ mặt là :

1 x 6 = 6 (cm3)

đ/s :....


Thể tích một kân hận gỗ hình lập phương là:

1*1*1=1(centimet khối)

Thể tích kân hận gỗ gồm dạng là:

1*6=6(centimet khối)

Đ/s:6 centimet khối


Kiểm tra Tân oán lớp 5 Giải SGK Tân oán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *