Bài 3: Mỗi dòng áo may không còn 1,15m vải vóc ; mỗi chiếc quần may không còn 1,35m vải. Hỏi may 4 mẫu áo và 2 cái quần như vậy hết toàn bộ bao nhiêu mét vải ?

Bài 4: Một fan đi xe đạp điện từ A thời điểm 7 giờ 1/2 tiếng và mang lại B dịp 8 giờ đồng hồ 15 phút với gia tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng con đường AB.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 tính bằng cách thuận tiện nhất

Tuần 31 – Đề 2

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 12,75 – 7,28 – 1,72 ;

b) 16,34 – 12,45 + 8,45 ;

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532.

Bài 2: Tìm x :

Bài 3: Một người mua 1,5kg gạo nếp hết 10 800 đồng. Người đó cài thêm một lượng gạo tẻ vội rưỡi lượng gạo nếp với cái giá tiền 1kg gạo tẻ chỉ bằng 

*
 giá chi phí 1kg gạo nếp. Hỏi tín đồ đó download gạo hết tất cả bao nhiêu tiền ?

Bài 4: tra cứu số bị phân tách và số phân chia trong một phép chia tất cả số dư bởi 0, biết rằng nếu chia số bị phân tách cho 3 lần số phân chia thì được 0,75 ; nếu phân chia số bị phân tách cho gấp đôi thương thì cũng được 0,75.

Đáp án tuần 31 – Đề 1

Bài 1:

a) (2,468 + 1,057) x 0,72 = 3,525 x 0,72

= 2 538.

b) (2,468 – 1,057) x 0,72 = 1,411 x 0,72

= 1,01592.

Bài 2:

a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7 = (12,3 + 7,7) x 4,5

= 20 x 4,5 = 90.

b) 2,5 x 3,6 x 4 = 2,5 x 4 x 3,6

= 10 x 3,6 = 36.

c) 3,75 x 6,8 – 6,8 x 3,74 = (3,75 – 3,74) x 6,8

= 0,01 x 6,8 = 0,068.

Xem thêm: Tên Thật Của Ca Sĩ Noo Phước Thịnh Tên Thật Là Gì, Noo Phước Thịnh Tên Thật Là Gì

d) 7,89 x 0,5 x trăng tròn = 7,89 x 10

= 78,9.

Bài 3:

Bài giải :

May 4 áo không còn số vải là :

1,15 x 4 = 4,6 (m)

May 2 quần không còn số vải vóc là :

1,35 x 2 = 2,7 (m)

May 4 áo với 2 quần không còn số vải vóc là :

4,6 + 2,7 = 7,3 (m)

Đáp số : 7,3m.

Bài 4:

Bài giải:

Thời gian người đó đi tự A mang lại B là :

8 tiếng 15 phút – 7 giờ khoảng 30 phút = 45 phút

45 phút = 0,75 giờ

Quãng con đường AB nhiều năm là :

12,6 x 0,75 = 9,45 (km)

Đáp số : 9,45km

Đáp án tuần 31 – Đề 2

Bài 1:

a)12,75 – 7,28 – 1,72=12,75 – (7,28 + 1,72)
=12,75 – 9 = 3,75.
b)16,34 – 12,45 + 8,45=16,34 – (12,45 – 8,45)
=16,34-4 = 12,34.

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5)

= 1 + 1 x 1 = 2

Bài 2:

Bài 3:

Bài giải:

Gấp rưỡi là gấp 1,5 lần.

Người đó tải số gạo tẻ là :

1,5 x 1,5 = 2,25 (kg)

Giá chi phí 1 kilogam gạo nếp lả :

10800 : 1,5 = 7200 (đồng)

Giá tiền 1 kilogam gạo tẻ là :

7200 x 

*
 = 4800 (đồng)

Số tiền cài đặt gạo tẻ là :

4800 x 2,25 = 10800 (đồng)

Toàn bộ số tiền cài đặt gạo là :

10800 + 10800 = 21600 (đồng)

Đáp số : 21 600 đồng.

Bài 4:

bài giải:

Khi số bị phân tách không đổi, giả dụ số phân tách gấp 3 lần thì thương sút lần. Thương sút 3 lần được 0,75, cần thương yêu cầu tìm là :

0,75 x 3 = 2,25.

Khi số bị chia không đổi, ví như thương gấp gấp đôi thì số chia bớt 2 lần. Số phân tách giảm 2 lần được 0,75, đề nghị số chia yêu cầu tìm là :

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *