Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bigbiglands.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Tourniquet là gì

Let the world apply the economic tourniquet và that flickering flame of change will be turned inkhổng lồ a barrier of self-defence.
Be that as it may, the hæmorrhage could not have been allowed khổng lồ continue, và a tourniquet of some kind was required.
I regarded that as a tourniquet applied in a crisis situation in which certain measures had khổng lồ be taken.
So all three elements in what up till now has been a relatively flexible system will be tightened up into lớn a triple tourniquet.
This country was undoubtedly bleeding to death, financially and industrially, và the first thing lớn vày was lớn apply a tourniquet.
It is as if in the case of the human body toàn thân you were lớn apply tourniquets khổng lồ stop the circulation of the blood.
Các quan điểm của những ví dụ ko miêu tả cách nhìn của các biên tập viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press hay của những công ty cấp giấy phép.
*

a family consisting of two parents & their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về vấn đề này
*

Xem thêm: Fed Up With Nghĩa Là Gì, Be Fed Up With In Vietnamese, Nghĩa Của Từ Fed Up

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *