Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và cài ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (740.38 KB, 10 trang )


60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái nam CHƯƠNG 1 CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1. CNTB đã chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (chủ nghĩa đế quốc) lúc nào?

A. Từ thời điểm cuối thế kỷ XIX, thời điểm đầu thế kỷ XX b. Đầu chũm kỷ X

c. Sau cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên d. Vào trong thời hạn 20 của vậy kỷ XX

Câu 2: thời gian thực dân Pháp triển khai khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta khi nào?

a. 1858-1884 b. 1884-1896 C. 1897-1914 d. 1914-1918

Câu 3. Yếu tố hoàn cảnh quốc tế nào đã ảnh hưởng đến sự thành lập của Đảng CSVN? a. Sự chuyển đổi của CNTB cùng hậu quả của chính nó

b. Ảnh hưởng trọn của công ty nghĩa Mác – Lênin

c. ảnh hưởng tác động Cách mạng tháng Mười Nga và quốc tế Cộng sản D. Toàn bộ các câu trả lời

Câu 4. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược việt nam lần trước tiên vào thời gian nào? Ở đâu? a. 1858 - Huế


b. 1883 - hà thành C. 1858 - Đà Nẵng d. 1858 - thành phố sài gòn

Câu 5. Bên dưới xã hội thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp nơng dân nước ta có yêu mong bức thiết duy nhất là:

a. Sỡ hữu ruộng đất b. Bình đẳng nam cô bé c. Bớt tơ bớt tức D. Giải phóng dân tộc

Câu 6. Xích míc cơ bản và chủ yếu ở việt nam cuối nuốm kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là: a. Xích míc giữa kẻ thống trị nông dân với kẻ thống trị địa nhà phong con kiến

b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với kẻ thống trị tư sản

c. Xích míc giữa giai cấp công nhân cùng nông dân với thực dân với phong loài kiến D. Xích míc giữa dân tộc nước ta với thực dân Pháp và tay sai

Câu 7. Trào lưu yêu nước bắt buộc Vương diễn ra năm nào? bởi vì ai chủ xướng và lãnh đạo? a. 1885 do vua Hàm Nghi thủ xướng và chỉ huy


(2)

C. 1885 vày vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết chủ xướng và lãnh đạo. d 1896 bởi vì vua Hàm Nghi với Tôn Thất Thuyết thủ xướng và lãnh đạo. Câu 8. Giai cấp công nhân nước ta ra đời vào khoảng thời gian nào? a. Trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta

b. Ngay sau khoản thời gian thực dân Pháp chỉ chiếm đóng nước ta


C. Trong dịp khai thác ở trong địa lần thứ nhất của Pháp tại vn d. Toàn bộ đáp án

Câu 9. Những kẻ thống trị đã tồn tại dài lâu (giai cấp cũ) trong làng hội VN? a. Kẻ thống trị công nhân, nông dân

B. Kẻ thống trị địa chủ, dân cày c. Thống trị tư sản

d. Thế hệ tiểu bốn sản

Câu 10. Hội việt nam cách mạng giới trẻ được ra đời vào năm nào? vì chưng ai sáng lập? a. Năm 1921 - Phan Bội Châu

b. Năm 1924 - Phan Châu Trinh C. Năm 1925 - Nguyễn Ái Quốc d. Năm 1928 - è cổ Phú

Câu 11. Hội nước ta cách mạng Thanh niên tiến hành chủ trương “vơ sản hóa” khi nào?

a. Cuối năm 1926 đầu năm 1927 b. Thời điểm cuối năm 1927 đầu xuân năm mới 1928 C. Thời điểm cuối năm 1928 đầu năm mới 1929 d. Cuối năm 1929 đầu năm 1930

Câu 12. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương cứng về vấn đề dân tộc với vấn đề nằm trong địa của Lênin vào thời hạn nào?

a. 10/1917
b. 6/1919 C. 7/1920
d. 12/1920

Câu 13: trong dịp khai thác nằm trong địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở vn giai cấp, tầng lớp mới nào được hình thành?

a. Thống trị tư sản

b. ách thống trị tư sản và người công nhân C. Giai cấp công nhân

d. Thế hệ tiểu tứ sản

Câu 14: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở việt nam có những kẻ thống trị nào? a. Địa công ty phong kiến và nông dân

b. Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu bốn sản và người công nhân C. Địa nhà phong kiến, dân cày và công nhân


(3)

Câu 15: Đặc điểm ra đời của thống trị công nhân Việt Nam như thế nào?

a. Thành lập trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần trước tiên của thực dân Pháp.

b. Phần lớn xuất thân từ công nhân

c. Chịu sự áp bức và tách bóc lột của đế quốc, phong kiến và tứ sản D. Tất cả đáp án


Câu 16: các giai cấp, thế hệ bị trị ở vn dưới cơ chế thuộc địa của thực dân Pháp là:

a. Người công nhân và nông dân

b. Công nhân, nông dân, tiểu bốn sản

c. Công nhân, nông dân, tiểu tứ sản, bốn sản dân tộc bản địa

D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, bốn sản dân tộc, địa nhà vừa và nhỏ dại

Câu 17: Sự khiếu nại nào ghi lại phong trào công nhân vn chuyển từ chống chọi tự vạc lên chống chọi tự giác?

a. Năm 1920 (tổ chức cơng hội ở sài Gịn được thành lập) b. Năm 1925 (cuộc bến bãi công tía Son)

c. Năm 1929 (sự thành lập ba tổ chức cộng sản) D. Năm 1930 (Đảng cùng sản việt nam ra đời)

Câu 18: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con phố giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vơ sản vào thời gian nào?

a. 1917 b. 1918 c. 1919 D. 1920

Câu 19: Báo Đời sống người công nhân là của tổ chức triển khai nào? a. Đảng làng mạc hội Pháp

b. Đảng cùng sản Pháp

C. Tổng Liên đoàn Lao hễ Pháp d. Hội hòa hợp thuộc địa

Câu 20: Hội liên kết thuộc địa được thành lập vào năm nào? a. 1920

B. 1921 c. 1923 d. 1924

Câu 21: Nguyễn Ái Quốc vẫn đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cưng cửng về sự việc dân tộc cùng vấn đề thuộc địa lúc nào? ngơi nghỉ đâu?

a. 7/ 1920 - Liên Xô B. 7/ 1920 - Pháp

c. 7/1920 - quảng châu trung quốc (Trung Quốc) d. 8/1920 - trung quốc


(4)

a. Cách mạng mon Mười Nga bùng phát và thành công b. Sự ra đời Đảng cùng sản Pháp

C. Vụ mưu giáp tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái d. Sự thành lập và hoạt động Hội việt nam cách mạng bạn teen

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc từ bỏ Liên Xô về quảng châu (Trung Quốc) vào thời hạn nào? a. 12/1924

b. 12/1925 C. 11/1924 d. 10/1924

Câu 25: Hội nước ta Cách mạng Thanh niên tiến hành chủ trương vơ sản hố lúc nào? a. Cuối năm 1926 đầu năm mới 1927

b. Cuối năm 1927 đầu xuân năm mới 1928 C. Thời điểm cuối năm 1928 đầu năm mới 1929 d. Cuối năm 1929 đầu năm 193

Câu 26. Nguyễn Ái Quốc phê chuẩn trở thành tín đồ cộng sản đầu tiên của vn vào thời gian nào?

a. 10/1917 b. 6/1919 c. 7/1920 D. 12/1920

Câu 27. Vật phẩm Đường phương pháp mệnh chỉ rõ đặc thù và nhiệm vụ của bí quyết mạng việt nam là:

A. Phương pháp mạng giải phóng dân tộc mở con đường tiến lên nhà nghĩa làng hội b. Bí quyết mạng giải phóng dân tộc bản địa mở con đường quá độ lên nhà nghĩa thôn hội

c. Phương pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa mở đường bỏ qua CNTB tiến thẳng lên CNXH d. Tất cả đáp án

Câu 28. Nước ngoài Cộng sản gửi những người cộng sản Đông Dương tư liệu về việc thành lập
một Đảng cùng sản nghỉ ngơi Đông Dương vào thời hạn nào?

a. Ngày 17-06- 1929 b. Ngày 21-05- 1929 C. Ngày 27-10- 1929 d. Ngày 21-06- 1929

Câu 29. Họp báo hội nghị hợp duy nhất ba tổ chức cộng sản diễn ra ở đâu? a. Hà Quảng - Cao bởi

b. Hàm Long - tp hà nội

C. Mùi hương Cảng - trung hoa d. Ma cao - trung quốc


(5)

c. An Nam cùng sản Đảng, Đơng Dương cùng sản Liên đồn d. Toàn bộ đáp án

Câu 32: tổ chức triển khai cộng sản như thế nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam? a. Hội vn cách mạng bạn trẻ

B. Đông Dương cùng sản Đảng c. An Nam cộng sản Đảng

d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu 33: bỏ ra bộ cùng sản trước tiên ở việt nam được ra đời khi nào?
A. Thời điểm cuối tháng 3/1929

b. Đầu mon 3/1929 c. 4/1929

d. 5/1929

Câu 34: việt nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời hạn nào? A. 12/1927

b. 11/1926 c. 8/1925 d. 7/1925

Câu 35: Ai là người đã thâm nhập sáng lập nước ta Quốc dân Đảng 1927 ? a. Tôn quang quẻ Phiệt

b. è cổ Huy Liệu C. Phạm Tuấn Tài d. Nguyễn Thái học

Câu 36: Khởi nghĩa lặng Bái nổ ra vào thời hạn nào? A. 9-2- 1930

b. 9-3- 1930 c. 3-2- 1930 d. 9-3- 1931

Câu 37: tổ chức Đông Dương cùng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?

a. 6/1927 b. 6/1928 C. 6/1929 d. 5/1929

Câu 38: tổ chức An Nam cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào? a. 6/1927

b. 6/1928 C. 8/1929 d. 7/1929


(6)

B. 9/1929 c. 2/1930 d. 3/1930

Câu 40: Đông Dương cộng sản Đảng cùng An Nam cùng sản Đảng được thành lập và hoạt động từ tổ chức triển khai tiền thân nào?

a. Tân Việt cách mạng Đảng

b. Hội vn cách mạng bạn trẻ C. Việt nam cách mạng bè bạn Hội d. Vn Quốc dân Đảng

a. Đông Dương cùng sản Đảng, Đông Dương cùng sản Liên đồn
B. Đơng Dương cùng sản Đảng, An Nam cùng sản Đảng

c. An Nam cùng sản Đảng, Đông Dương cùng sản Liên đoàn d. Tất cả đáp án

Câu 42. Tổ chức triển khai Đơng Dương cùng sản Liên đồn thừa nhận ra nhập Đảng cùng sản Việt Nam ngày, tháng, năm nào?

Câu 43. Đảng cộng sản vn ra đời là sự phối hợp của….: a. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân

b. Nhà nghĩa Mác - Lênin với trào lưu yêu nước

C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước d. Nhà nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo xu thế PK

Câu 44. Yêu ước khẩn thiết của cách mạng nước ta cuối năm 1929 đầu năm 1930 là: a. Giải phóng dân tộc

b. Giải phóng dân tộc và gây ra CNXH

C. Khắc chế sự phân tách rẽ, phân tán của 3 tổ chức cộng sản

d. Khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của kẻ thống trị vơ sản


Câu 45: vày đâu Nguyễn ái Quốc đã triệu tập và công ty trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

a. Được sự uỷ thác của nước ngoài Cộng sản b. Nhấn được thông tư của quốc tế Cộng sản C. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc

d. Những tổ chức cộng sản vào nước kiến nghị

Câu 46: Hội nghị ra đời Đảng cộng sản việt nam đã thông qua mấy văn kiện? a. 3 văn khiếu nại


(7)

d. 6 văn khiếu nại

Câu 47. Cương lĩnh chủ yếu trị đầu tiên của Đảng khẳng định phương hướng kế hoạch của cách mạng việt nam là:

A. Bốn sản dân quyền cách mạng với thổ địa bí quyết mạng để đi tới xã hội cộng sản b. Bốn sản dân quyền biện pháp mạng có tính chất thổ địa cùng phản đế

c. Tứ sản dân quyền bí quyết mạng với thổ địa giải pháp mạng nhằm đi tới buôn bản hội chủ nghĩa d. Bốn sản dân quyền bí quyết mạng và thổ địa giải pháp mạng để đi lên xã hội tư bạn dạng

Câu 48. Cương lĩnh bao gồm trị trước tiên đã xác minh tổ chức nào nhập vai trị là đội mũi nhọn tiên phong của kẻ thống trị vô sản?

A. Đảng cộng sản nước ta b. Đảng cùng sản Đông Dương c. Tân Việt phương pháp mạng Đảng d. Nước ta Quốc dân Đảng

Câu 49. Trách nhiệm chính trị của cách mạng việt nam được trình bày trong Cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên:

a. Đánh đổ đế quốc công ty nghĩa Pháp và đàn phong con kiến b. Làm cho cho vn được trả toàn độc lập

c. Lập chính phủ cơng nơng binh, tổ chức quân nhóm công nông D. Tất cả đáp án

a. Chánh cương vắn tắt b. Sách lược vắn tắt

c. Điều lệ vắn tắt và chương trình vắn tắt D. Toàn bộ đáp án

Câu 51: cương cứng lĩnh trước tiên của Đảng đã xác minh mục tiêu kế hoạch của biện pháp mạng Việt Nam là gì?

A. Làm tứ sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới buôn bản hội cùng sản. b. Thi công một nước việt nam dân giầu nước to gan xã hội công bằng, dân công ty và văn minh.

c. Biện pháp mạng tứ sản dân quyền - bội phản đế và điền địa - lập chính quyền của cơng nơng bằng vẻ ngoài Xơ viết, để dự bị đk đi tới cách social chủ nghĩa.

d. Tất cả đáp án

Câu 52: Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban chấp hành tw lâm thời của Đảng được thành lập vày ai đứng đầu?

a. Hà Huy Tập b. è Phú c. Lê Hồng Phong D. Trịnh Đình Cửu


(8)

b. Luận cương chủ yếu trị mon 10-1930 (Dự án cương lĩnh để bàn thảo trong Đảng) c. Thư của trung ương gửi cho những cấp đảng cỗ (12-1930)

d. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Câu 55. Giai cấp lãnh đạo biện pháp mạng nước ta được biểu lộ trong cưng cửng lĩnh chủ yếu trị đầu tiên:

A. Giai cấp Công – Nông b. Giai cấp vô sản

c. Liên minh kẻ thống trị Công - Nông – Binh d. Tứ sản dân tộc và trí thức

Câu 56. Sự thành lập và hoạt động của Đảng cùng sản vn đã bệnh tỏ:

a. Thống trị công nhân và nông dân đã có sự phối phối kết hợp nhịp nhàng vào cuộc chống chọi vì mục tiêu chung

B. Thống trị vơ sản nước ta đã trưởng thành, đủ sức chỉ huy CM việt nam c. Thống trị cơng nhân đang hồn thành thiên chức lịch sử của mình

d. Thống trị nơng dân vn đã hồn thành trách nhiệm của chính bản thân mình trước mục tiêu chung của biện pháp mạng

Câu 57. Đại hội như thế nào của Đảng vẫn khẳng định: Đảng cùng sản vn là thành phầm của sự kết hợp công ty nghĩa Mác-Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước của nhân dân Việt Nam?

a. Đại hội VI (1986) B. Đại hội VII (1991) c. Đại hội VIII (1996) d. Đại hội IX (2001)

Câu 58. Đảng cùng sản vn ra đời đang chấm dứt: A. Sự rủi ro về đường lối của CM vn b. Sự vận động riêng rẽ của các thống trị

c. Tư tưởng phong kiến xưa cũ lỗi thời d. Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp

Câu 59. Tức thì từ khi Đảng cộng sản nước ta ra đời, Đảng đã hướng đến mục tiêu: a. Giải phóng dân tộc

B. Giải phóng dân tộc bản địa và CNXH

c. Giải phóng dân tộc bản địa và bạn cày bao gồm ruộng d. Giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc

Câu 60: Tính độc đáo, sáng tạo của cương lĩnh thiết yếu trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo là?

a. Cưng cửng lĩnh đã phân tích thấu đáo những xích míc cơ bản của xã hội Việt Nam, nổi lên là xích míc dân tộc.

b. Tư tưởng chủ công của cương cứng lĩnh là chủ quyền tự do nối liền với CNXH.

c. Khẳng định được tầm quan trọng đặc biệt của liên hợp cơng-nơng và vai trị chỉ huy của ách thống trị công nhân.


(9)
(10)

Website HOC247 cung cấp một môi trường thiên nhiên học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội dung bài xích giảng được soạn công phu và đào tạo và huấn luyện bởi đông đảo giáo viên các năm khiếp nghiệm, tốt về kiến thức trình độ chuyên môn lẫn năng lực sư phạm mang đến từ những trường Đại học và các trường chăm danh tiếng.

I.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm đường lối đảng cộng sản việt nam có đáp án

Luyện Thi Online

- Luyên thi ĐH, trung học phổ thông QG: Đội ngũ GV Giỏi, khiếp nghiệm từ các Trường ĐH cùng THPT danh tiếng xây

dựng những khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh, trang bị Lý, Hóa Học cùng Sinh Học.

- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các

trường PTNK, Chuyên hcm (LHP-TĐN-NTH-GĐ), siêng Phan Bội Châu nghệ an và các trường chuyên khác thuộc TS.Trần nam giới Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

II.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp

Khoá Học cải thiện và HSG

- Toán nâng cấp THCS: cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun giành cho các em HS trung học cơ sở

lớp 6, 7, 8, 9 u say đắm mơn Tốn cải cách và phát triển tư duy, cải thiện thành tích tiếp thu kiến thức ở trường với đạt điểm tốt
ở những kỳ thi HSG.

- bồi dưỡng HSG Tốn: bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình học Tổ Hợp dành riêng cho

học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ giảng viên giàu tởm nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. è Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu lại Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn thuộc đơi HLV đạt thành tựu cao HSG Quốc Gia.

III. Kênh học tập miễn phí

- HOC247 NET: website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ bỏ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các

môn học với nội dung bài giảng đưa ra tiết, sửa bài bác tập SGK, rèn luyện trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo đa dạng và xã hội hỏi đáp sôi động nhất.

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các đoạn clip bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài bác tập, sửa đề thi miễn

phí trường đoản cú lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.

Vững vàng nền tảng, Khai sáng sủa tương lai

Học hồ hết lúc, phần đông nơi, những thiết bi – tiết kiệm chi phí 90%

Học Toán Online cùng chuyên giaTài liệu liên quan


*
Ngân hàng thắc mắc và đáp án học môn đường lối biện pháp mạng của đảng cộng sản việt 27 3 13
*
tổ chức hoạt động tự học tập môn đường lối bí quyết mạng của đảng cộng sản nước ta tại trường đh sư phạm thành phố hồ chí minh 89 1 6
*
ngân hàng thắc mắc và lời giải môn mặt đường lối biện pháp mạng của đảng cùng sản vn 26 6 130
*
trắc nghiệm và giải đáp môn con đường lối cách mạng của đảng cùng sản vn đôi mươi 3 7
*
bộ câu hỏi môn mặt đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam. 1 3 4
*
20 thắc mắc ôn tập môn con đường lối giải pháp mạng của Đảng cộng sản nước ta 59 1 1
*
THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam 13 526 0
*
Hỏi - đáp môn mặt đường lối phương pháp mạng của Đảng cộng sản nước ta 256 844 4
*
Tổ chức vận động tự học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cùng sản việt nam tại trường Đại học tập Sư phạm tp.hcm 88 747 11
*
cỗ 20 thắc mắc ôn tập môn mặt đường lối biện pháp mạng của đảng cộng sản nước ta 15 759 1
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(740.38 KB - 10 trang) - 60 thắc mắc trắc nghiệm môn Đường lối giải pháp mạng của ĐCSVN bao gồm đáp án - Chương 1
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *