Cho trilinolein tác dụng với những chất sau: H2 (Ni, to); Cu(OH)2; H2O (H2SO4, to); KOH (to); NaCl. Số bội nghịch ứng xảy ra:


(C17H31COO)3C3H5 + 6H2 (xrightarrowt^o) (C17H35COO)3C3H5.

Bạn đang xem: Cho triolein lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt

(C17H31COO)3C3H5 + H2O (overset t^o,H^ + leftrightarrows ) 3C17H31COOH + C3H5(OH)3.

(C17H31COO)3C3H5 + 3KOH (xrightarrowt^o) 3C17H31COOK + C3H5(OH)3.


*
*
*
*
*
*
*
*

Từ glyxerol và các axit : axit panmitic, axit stearic, axit axetic rất có thể tạo ra tối đa x chất béo. X là :


Cho những phát biểu sau đây:

a)Chất khủng là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic bao gồm số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon dài không phân nhánh...

b)Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c)Chất khủng là những chất lỏng.

d)Chất phệ chứa đa số gốc không no của axit mập thường là hóa học lỏng ở ánh nắng mặt trời phòng và được điện thoại tư vấn là dầu.

e)Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường thiên nhiên kiềm là phản ứng thuận nghịch.

f)Chất to là thành phần chính của dầu, mỡ hễ thực vật.

Những phát biểu đúng là:


Chất to là thức ăn quan trọng đặc biệt của bé người, là nguồn hỗ trợ dinh dưỡng và năng lượng đáng nhắc cho khung hình hoạt động. Ko kể ra, một lượng lớn chất béo được sử dụng trong công nghiệp nhằm sản xuất


Cho những phản ứng cùng với X, X’, G, Y, Y’ Z là các chất hữu cơ mạch hở:

Chất béo X + 3NaOH → G + Y + 2Z.

X + 2H2→ X’ (no).

X’ + 3NaOH → Y’ + 2Z + G.

Biết X kết cấu từ những axit béo trong những các axit lớn sau: axit steric, axit oleic, axit linoleic cùng axit panmitic.

Khối lượng phân tử của Y là


Thực hiện thí nghiệm sau theo các bước:

Bước 1: mang đến 2 gam ngấn mỡ lợn vào chén sứ đựng dung dịch 10 ml NaOH 30%.

Bước 2: Đun sôi dịu và luôn luôn khuấy đều, thỉnh thoảng cho thêm vài giọt nước cất vào hỗn hợp.

Bước 3: Sau 10 - 12 phút rót thêm vào tất cả hổn hợp 4 - 5 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ.

Trong các nhận định sau, đánh giá đúng


Tripanmitin không tác dụng với chất nào sau đây?


Cho các nhận định sau:

(1) 1 mol chất bự phản ứng buổi tối đa cùng với 3 mol NaOH.

(2) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo gọi chung là steroit.

Xem thêm: Jndi Là Gì - Java — Mục Đích Của

(3) Chất to no ở điều kiện thường là hóa học rắn.

(4) Chất khủng triolein phản nghịch ứng tối đa 3 mol H2.

(5) muối bột natri hoặc kali của những axit béo được sử dụng làm xà phòng.

Số nhận định và đánh giá đúng


Thực hiện tại phản ứng xà phòng hóa một chất bự X thu được thành phầm có cất natri oleat với natri stearat theo tỉ mol tương xứng là 2:1. Vậy 1mol chất lớn X bội phản ứng về tối đa bao nhiêu mol khí hiđro?


Đun chất bự tripanmitin với hỗn hợp axit sunfuric loãng đang thu được thành phầm là:


Nhận định đúng về đặc thù vật lí của chất khủng là:


Tên gọi chung của chất to là:


Trong các chất bên dưới dây chất nào là chất béo no?


Trong chất bự no có bao nhiêu links π ? 


Công thức nào tiếp sau đây không bắt buộc là bí quyết của chất béo?


Cho tristearin vào chén bát sứ đựng lượng dư hỗn hợp NaOH 40%, hâm sôi nhẹ hỗn hợp trong khoảng 30 phút đôi khi khuấy đều. Để nguội láo hợp, thu được hóa học lỏng đồng nhất. Rót thêm 10 - 15 ml hỗn hợp NaCl bão hoà lạnh vào lếu láo hợp, khuấy nhẹ tiếp đến giữ yên hỗn hợp, thấy tất cả lớp hóa học rắn màu trắng nổi lên trên. Hóa học rắn đó là


Cho hợp hóa học hữu cơ X có cấu tạo phân tử (như hình dưới) vào trong 1 chén sứ cất sẵn hỗn hợp NaOH 30% (dư), kế tiếp đun lạnh một thời gian để các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

*

Các phạt biểu tương quan đến thử nghiệm trên được chỉ dẫn như sau:

(a) thí nghiệm trên là bội nghịch ứng xà phòng hóa giữa tripanmitin với hỗn hợp NaOH.

(b) Khi không đun nóng, trong chén bát sứ gồm sự tách bóc lớp giữa các chất.

(c) Sau thí nghiệm, trong bát sứ chỉ chứa một hỗn hợp đồng nhất.

(d) Sau thí nghiệm, trong bát sứ vẫn còn tồn tại sự tách bóc lớp vì tất cả glixerol sinh ra.

Số tuyên bố đúng


Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat. Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Thực hiện phản ứng este hóa thân axit axetic cùng với glixerol (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng), số sản phẩm hữu cơ đựng chức este hoàn toàn có thể thu được là


Các nhiều loại dầu ăn uống như dầu lạc, dầu cọ, dầu vừng, dầu ô-liu, ... Tất cả thành phần chính là


Thủy phân trọn vẹn 1 mol chất béo, thu được


Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng chừng 1 gam ngấn mỡ (hoặc dầu thực vật) với 2 - 2,5 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và tiếp tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng thêm vài ba giọt nước đựng để giữ mang lại thể tích của các thành phần hỗn hợp không đổi.

Bước 3: Sau 8 - 10 phút, rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 4 - 5 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ.

Cho những phát biểu sau:

(a) phản nghịch ứng xà phòng hóa diễn ra ở cách 2, đó là phản ứng thuận nghịch.

(b) Sau bước 3, những chất vào ống nghiệm bóc thành nhị lớp.

(c) Ở cách 2, phải dùng đũa thủy tinh trong khuấy đều hỗn hợp và thỉnh thoảng bỏ thêm vài giọt nước nhằm hỗn hợp không bị cạn, bội phản ứng mới tiến hành được.

(d) Mục đích của việc thêm hỗn hợp NaCl bão hòa là để bóc muối natri của axit béo ra khỏi hỗn hợp.

Số tuyên bố đúng


Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mối ống nghiệm cất riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là


Trong công nghiệp, một lượng to chất béo dùng làm sản xuất


Thủy phân chất béo triglixerit X trong dung dịch NaOH tín đồ ta thu được xà chống là các thành phần hỗn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol thứu tự là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 cùng c mol H2O. Contact giữa a, b, c là


Xà phòng hóa hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, chiếm được glyxerol, natri oleat, natri stearat cùng natri panmitat. Phân tử khối của X là


Đặc điểm thông thường của bội nghịch ứng thủy phân chất bự trong môi trường thiên nhiên axit là


Số nguyên tử oxi vào một phân tử triglixerit là


Ống dẫn nước từ các chậu cọ bát rất hấp dẫn bị tắc vì dầu mỡ bụng nấu ăn uống dư thừa có tác dụng tắc. Bạn ta thường xuyên đổ xút rắn hoặc dung dịch xút quánh vào một vài ngày sau sẽ hết tắc là do:


Cho các mô tả sau: (a) đối chọi chức (b) mạch cacbon ko phân nhánh. (c) mạch cacbon dài. (d) no, solo chức, mạch hở. Số biểu đạt đúng cho những axit phệ nói tầm thường là?


Axit cacboxylic như thế nào sau đây là axit béo?


Phản ứng như thế nào sau đây dùng để chuyển chất mập lỏng thành chất béo rắn?


Khi cho thêm một ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là tristearin) vào chén bát sứ đựng hỗn hợp NaOH, sau đó đun nóng cùng khuấy hầu như hỗn hợp 1 thời gian. Khi ấy quan cạnh bên được hiện tượng nào dưới đây ?


Khi cho một ít mỡ lợn (sau khi rán, mang sử là tristearin) vào bát sứ đựng dung dịch NaOH, kế tiếp đun nóng và khuấy những hỗn hợp 1 thời gian. Khi đó quan gần cạnh được hiện tượng nào tiếp sau đây ?


Chất béo là trieste của glixerol và axit béo. Ở điều kiện thường, chất khủng no sống trạng thái rắn còn chất bự không no làm việc trạng thái lỏng. Mặc dù các từ "dầu", "mỡ" với "lipid" đều dùng làm chỉ chất béo, "dầu" thường được dùng để làm chỉ chất to ở dạng lỏng (chứa nhiều chất bự không no) trong điều kiện phòng bình thường, trong lúc "mỡ" là chỉ chất lớn ở dạng rắn (chứa các chất khủng no) trong đk phòng bình thường. "Lipid" được dùng để làm chỉ cả chất bự ở thể lỏng cùng rắn, thuộc với hồ hết chất tương quan khác, thường được sử dụng trong văn cảnh y học hoặc hóa sinh.

*

Dầu mỡ nhằm lâu ngày sẽ có mùi khét và cực nhọc chịu, đó là sự ôi mỡ. Có nhiều nguyên nhân khiến ôi mỡ, nhưng đa số nhất là vì oxi không khí cộng vào nối đôi ở gốc axit ko no tạo nên peoxit, hóa học này bị phân hủy thành những anđehit có mùi khó chịu. Có thể biểu diễn bởi sơ thứ sau:

*


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *