Câu 206945: Trộn 250 ml hỗn hợp tất cả hổn hợp có HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml hỗn hợp gồm pH = 12. Giá trị a là

A.

Bạn đang xem: Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp hcl 0 08m và h2so4 0 01m

0,2M.

B. 0,13M.

C.

Xem thêm: Sử Dụng Backplate Là Gì : Định Nghĩa Và Đặc Điểm Trong Gpu, Backplate Là Gì, Nghĩa Của Từ Backplate

0,12M.

D. 0,1M.


Giải bỏ ra tiết:

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,25.0,08 + 2.0,25.0,01 = 0,025 (mol)

nOH- = nNaOH = 0,25a (mol)

pH = 12 > 7 ⟹ OH- dư, H+ phản nghịch ứng hết

⟹ pOH = 14 - 12 = 2 ⟹ = 10-2M

H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,025 0,25a (mol)

Pư: 0,025 → 0,025 (mol)

Sau: 0 0,25a - 0,025 (mol)

Mặt không giống, V dd sau pư = 0,25 + 0,25 = 0,5 lít

(Rightarrow m = dfrac0,25a - 0,0250,5 = 10^ - 2 Rightarrow a = 0,12(M))


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan lại nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *