*

Cho trọng lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/m3. Trọng lượng riêng biệt của nước là 10000N/m3. Ở cùng một độ sâu, áp suất của thủy ngân to hơn áp suất của nước từng nào lần?

A.13,6lần

B.1,36lần

C.136lần

D.Không khẳng định được vì chưng thiếu yếu hèn tố.

Bạn đang xem: Trọng lượng riêng của thủy ngân


*

Đáp án A

*


Một ống nhỏ tuổi hình trụ có độ cao 100 cm . Ngừoi ta đổ thủy ngân vào ống thế nào cho mặt thủy ngân giải pháp miêng ống 94 cm

a/ Tính áp suất thủy ngân lên lòng ống biết trọng lượng riêng rẽ của thủy ngân là 136000N/m khối

b/ Nếu thay thủy ngân bằng nc thì có thể tạo ddc áp suât như bên trên không, hiểu được trọng lượng riêng rẽ của nước là 10000N/m khối

c/ Nếu cố gắng thủy ngân băng rượu thì hoàn toàn có thể tạo được áp suất như bên trên không, bik rằng trọng lượng riêng rẽ của rượu là 8000N/m khối


a)

Chiều cao từ mặt thoáng của thủy ngân xuống lòng ống là:

100−0,94=99,06(m)

Áp suất của thủy ngân lên đáy ống là:

136000.99,06=13472160(Pa)

Vậy áp suất của thủy ngân lên đáy ống là 13472160 Pa.


Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 13 600 kg/m3 . Tính khối lượng và trọng lượng của 1,5 lít thủy ngân ?


người ta đổ vào ống phân tách nghiệm một lạng thủy ngân và một lạng nước có khối luộng hệt nhau . Chiều coa của cột hóa học longr gồm tổng là 29.2cm. Tính áp suất của các chất lỏng biết trọng lượng riêng của của thủy ngân là 136000 với trọng lượng riêng rẽ của nước là 10000


Tại sao khi thả hòn bi sắt vào thủy ngân, hòn bi sắt lại nổi lên ?

Do trọng lượng riêng của bi nhỏ hơn trọng lượng riêng biệt của thủy ngân

Do trọng lượng riêng của bi to hơn trọng lượng riêng rẽ của thủy ngân

Do lực đẩy Acsimet của thủy ngân chức năng lên bi nhỏ dại hơn trọng lượng của bi

Do cân nặng bi sắt mập hơn khối lượng của thủy ngân


Một vật bao gồm trọng lượng riêng là 26000N/m^3. Treo đồ gia dụng vào lược kế rồi nhúng ngập trong nước, thì lược kế chỉ 150N. Hỏi ở bên cạnh không khí lược kế chỉ bao nhiêu. Biết trọng lượng riêng biệt của nước là 10000N/m^3 chú thích:m^3 là mét khối


(d_v=26000N/m^3)

(d_n=10000N/m^3)

Gọi thể tích của vật là(V)

Trọng lượng của vật:

(P=d_v.V)

Khi nhúng chìm thứ trong nước thì vật dụng chịu công dụng của lực đẩy Ác đam mê mét có độ lớn:

(F_A=d_n.V)

Do bao gồm lực đẩy Ác mê mẩn mét chức năng lên vật cần số chỉ lực kế sẽ sút còn(150N). Vì vậy ta có:

(P-F_A=150-> d_v.V-d_n.V=150)

(-> (d_v-d_n).V=150-> V=dfrac150d_v-d_n)

Thể tích của vật:

(V=dfrac15026000-10000=0,009375(m^3))

Suy ra trọng lượng của vật bên cạnh không khí (chính là số chỉ của lực kế) là:

(P=d_v.V=26000.0,009375=243,75(N))


Đúng 2

Bình luận (0)

(3,5 điểm) Một đồ có trọng lượng 4200g và trọng lượng riêng D = 10,5 g/cm3được nhúng trọn vẹn trong nước.

a) tìm kiếm thể tích của vật.

b) Tính lực đẩy Acsimet công dụng lên vật, cho trọng lượng riêng của nước d = 10000N/m3.

Xem thêm: Cho Từ Từ Từng Giọt Dung Dịch Chứa B Mol Hcl, Vào Dung Dịch Chứa A Mol Na2Co3

c) giả dụ thả thứ đó vào thủy ngân thì thứ đó chìm giỏi nổi? trên sao? mang đến trọng lượng riêng biệt của thủy ngân là 130000N/m3.


Lớp 8Vật lý
1
0
GửiHủy

(3,5 điểm)

a) Thể tích của đồ nhúng trong nước là:

m = D.V ⇒ V = m/D(1,0 điểm)

⇒ V = 4200g/(10,5g/cm3) = 400cm3= 0,0004 (m3)(1,0 điểm)

b)Lực đẩy Acsimet chức năng lên vật:

FA= d.V = 10000. 0,0004 = 4 (N)(1,0 điểm)

c) nếu thả vât đó vào thủy ngân thì vật này sẽ nổi vày trọng lượng riêng biệt của thiết bị đó nhỏ dại hơn trọng lượng riêng của thủy ngân. (10,5g/cm3= 10500N/m3, 10500N/m3


Đúng 0

Bình luận (1)

(3,5 điểm) Một đồ vật có trọng lượng 4200g và trọng lượng riêng D = 10,5 g/cm3được nhúng hoàn toàn trong nước.

a) kiếm tìm thể tích của vật.

b) Tính lực đẩy Acsimet tính năng lên vật, mang lại trọng lượng riêng của nước d = 10000N/m3.

c) nếu thả vật đó vào thủy ngân thì đồ gia dụng đó chìm giỏi nổi? trên sao? cho trọng lượng riêng biệt của thủy ngân là 130000N/m3.


Lớp 8Vật lý
1
0
GửiHủy

(3,5 điểm)

a) Thể tích của đồ nhúng nội địa là:

m = D.V ⇒ V = m/D(1,0 điểm)

⇒ V = 4200g/(10,5g/cm3) = 400cm3= 0,0004 (m3)(1,0 điểm)

b)Lực đẩy Acsimet chức năng lên vật:

FA= d.V = 10000. 0,0004 = 4 (N)(1,0 điểm)

c) trường hợp thả vât đó vào thủy ngân thì vật đó sẽ nổi vì trọng lượng riêng rẽ của đồ đó nhỏ dại hơn trọng lượng riêng rẽ của thủy ngân. (10,5g/cm3= 10500N/m3, 10500N/m3


Đúng 0

Bình luận (0)

Tại một chân tháp khí áp kế chỉ 760mmHg. Hỏi tại vị trí A cao 544m khí áp kế chỉ từng nào mmHg? Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000N/m3, trọng lượng riêng rẽ của bầu không khí là 12,5N/m3

Mọi bạn giúp bản thân nha


Lớp 8Toán
0
0
GửiHủy

1 Một khối nhôm có cân nặng 0,54kg được treo vào lực kế

a tìm số chỉ của lực kế

b Tính trọng lượng riêng biệt và khối lượng riêng của nhôm biết thể tích của khối nhôm đó là 200 cm3

2 có thể dùng cái chai gồm dung tích 1 lít để đựng 10kg thủy ngân được ko ? vì chưng sao ? Biết khối lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/m3


Lớp 6Toán
1
0
GửiHủy

21+3+2004=2028;342+324=666


Đúng 0

Bình luận (0)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *