Câu hỏi :

Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino với một tổ cacboxyl. Cho 15,0 gam X chức năng toàn diện cùng với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được 19,4 gam muối hạt khan. Công thức của X là


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *