Nhận xét Trong Thời Gian Tới Tiếng Anh Là Gì, Các Cụm Từ Chỉ Thời Gian Trong Tiếng Anh là conpect vào nội dung bài viết ngày nay của Hùng Bá Tam Quốc. Đọc nội dung bài viết để tìm hiểu khá đầy đủ nhé.

Bạn đang xem: Trong thời gian tới tiếng anh là gì


Học giờ anh cơ bản: Các cụm từ chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ anh

Specifying the day – Ngày

the day before yesterdayhôm kia
yesterdayhôm qua
todayhôm nay
tomorrowngày mai
the day after tomorrowngày kia

Specifying the time of day – Buổi trong ngày

last nightbuổi tối qua
tonighttối nay
tomorrow nighttối mai
in the morningvào buổi sáng
in the afternoonvào buổi chiều
in the eveningvào buổi tối
yesterday morningsáng sủa qua
yesterday afternoonchiều qua
yesterday eveningvề tối qua
this morningsáng sủa nay
this afternoonchiều nay
this eveningvề tối nay
tomorrow morningsáng sủa mai
tomorrow afternoonchiều mai
tomorrow eveningvề tối mai

*

Specifying the week, month, or year – Tuần, tháng, năm

last weektuần trước
last monththáng trước
last yearnăm ngoái
this weektuần này
this monththáng này hoc tieng anh
this yearnăm nay
next weektuần sau
next monththáng sau
next yearnăm sau

Video rất có thể các bạn quan lại tâm: Tiếng anh cơ bản

Khoá học giờ đồng hồ anh dành cho những người mất căn bản

Other time expressions – Các cụm từ chỉ thời gian khác

five sầu minutes agonăm phút trước
an hour agomột tiếng trước
a week agomột tuần trước
two weeks agonhị tuần trước
a month agomột tháng trước
a year agomột năm trước
a long time agothọ rồi
in ten minutes” time or in ten minutesmười phút nữa
in an hour”s time or in an hourmột giờ nữa
in a week”s time or in a weekmột tuần lễ nữa
in ten days” time or in ten daysmười ngày nữa
in three weeks” time or in three weekstía tuần nữa
in two months” time or in two monthsnhị tháng nữa
in ten years” time or in ten yearsmười năm nữa
the previous daynhững năm trước đó
the previous weektuần trước đó
the previous monththáng trước đó
the previous yearnăm trước đóthời gian trước đó
the following dayngày tiếp theo đó
the following weektuần sau đó
the following monththáng sau đó
the following yearnăm tiếp theo đó

Duration – Khoảng thời gian

lúc nói về khoảng tầm thời hạn vào tiếng Anh hay được sử dụng từ bỏ for sinh sống đằng trước, ví dụ như:

I lived in Canada for six monthsbản thân sống sống Canada sáu tháng
I”ve worked here for nine yearsmình đã làm việc ở chỗ này được chín năm
I”m going to lớn France tomorrow for two weekssau này bản thân vẫn đi Pháp hai tuần
we were swimming for a long timelũ tôi đã bơi lội rất lâu

Frequency – Tần suất

neverko bao giờ
rarelythi thoảng khi
occasionallythỉnh thoảng
sometimesthỉnh thoảng
often or frequentlyhay xuyên
usually or normallyhay xuyên
alwaysluôn luôn luôn
every day or dailyhàng ngày
every week or weeklysản phẩm tuần
every month or monthlyhàng tháng
every year or yearlysản phẩm năm

Có nhiều cách để kể đến chuỗi các sự kiện vào thừa khứ đọng. Đây là một vài ba phương pháp thông dụng.

Xem thêm: Null Trong C Là Gì - Con Trỏ Null Trong C/C++

– After (in the middle or at the beginning of a sentence – giữa câu hoặc đầu câu)- Afterwards / After that / After a while (at the beginning of a sentence – đầu câu)- Then / Before (in the middle or at the beginning of a sentence – đầu hoặc thân câu)- Before that / Previously / Until then (At the beginning of a sentence – đầu câu)- By the time (in the middle of a sentence followed by a past perfect tense – thân câu, rượu cồn trường đoản cú sinh hoạt mệnh đề sau “by the time” phân chia sống thì vượt khđọng hoàn thành)- By then / by that time (at the beginning of a sentence – đầu câu)Một vài nhiều để reviews sự khiếu nại sắp tới đây vào chuỗi sự kiện.

Later on Before long At that moment / Suddenly Meanwhile / At the same time Simultaneously (đây là cách nói long trọng rộng đối với meanwhile / at the same time)

Ví dụ:

I worked and then went shopping. Later on I met some friends for pizza. Tôi thao tác cùng rồi đi sắm sửa. Rồi sau đó tôi đã thuộc mấy tín đồ chúng ta đi ăn pizza.

quý khách vẫn xem: Trong thời hạn cho tới tiếng anh là gì

At that moment / Suddenly, I heard the door slam. Lúc đó/ Bỗng dưng tôi nghe cửa ngõ đóng góp sầm. Meanwhile / At the same time / Simultaneously my phone started to ring. Ngay lúc ấy, điện thoại của mình ban đầu đổ chuông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *