D. Đánh đổ chúa Nguyễn sống Đàng Trong, những bước đầu làm suy nhược lực lượng của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài


* trả lời giải

Từ năm 1771 đến năm 1783, thắng lợi mà nghĩa quân Tây Sơn có được là đánh đổ chúa Nguyễn, thống trị phần đất từ Quảng nam trở vào

Câu hỏi trên trực thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 23: trào lưu Tây Sơn với sự nghiệp thống nhất khu đất nước


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *