Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Câu 5: Có từng nào số thoải mái và tự nhiên từ một mang lại 100 ko phân chia hết cho 3 và không phân tách không còn mang đến 7?

A. 53

B. 49

C. 57

D. 45


*

Trong những số tự nhiên và thoải mái từ một mang lại 100, gồm từng nào số:

a,Chia không còn cho 2 mà không chia hết mang lại 3?

b,Chia không còn mang đến ít nhất 1 trong các nhì số 2 với 3?

c,Không phân tách không còn đến 2 cùng không phân chia không còn cho 3?


a, Các số phân chia không còn cho 2 là 2; 4; …; 100

Số các số phân chia hết đến 2 là: 100 - 2 2 + 1 = 50 số

Các số chia hết đến 2 cùng 3: 6; 12; 18; 24; …; 96

Số các số phân chia hết cho cả 2 với 3 là: 96 - 6 6 + 1 = 16 số

Vậy từ là 1 mang đến 100 tất cả 50 – 16 = 34 số phân tách hết đến 2 mà ko phân chia hết mang lại 3

b,Các số phân tách hết mang đến 3 là: 3; 6; 9; 12; 15; …; 99

Số các số chia hết cho 3 là: 93 - 3 3 + 1 = 33 số

Vậy các số phân tách cho tối thiểu 1 trong những nhì số 2 cùng 3 là : 50 + 33 – 16 = 67 số

c,Các số ko chia hết đến 2 và đến 3 là: 100 – 67 = 33 số


Đúng 0
Bình luận (0)

Trong các số tự nhiên và thoải mái từ một đến 100, bao gồm từng nào số:

a) Chia hết đến 2 nhưng ko phân chia không còn mang lại 3?

b) Chia không còn mang lại ít nhất một trong những hai số 2 cùng 3?

c) Không phân tách không còn mang đến 2 và không phân tách không còn mang lại 3?


Lớp 6 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

a,Các số chia hết mang lại 2 là: 2; 4; 6; …; 100

Số những số phân tách không còn cho 2 là: (100 – 2) : 2 + 1 = 50 số

Các số chia không còn đến 2 với 3 là: 6; 12; 18; 24; …; 96

Số các số phân tách hết cho cả 2 với 3 là: (96 – 6) : 6 + 1 = 16 số

Vậy từ là một mang đến 100 bao gồm 50 – 16 = 34 số phân tách không còn cho 2 nhưng ko phân tách hết mang lại 3

b,Các số chia không còn mang lại 3 là: 3; 6; 9; 12; 15; …; 99

Số các số chia hết mang đến 3 là: (99 – 3) : 3 + 1 = 33 số

Vậy các số phân chia đến tối thiểu một trong nhì số 2 cùng 3 là: 50 + 33 – 16 = 67 số

c,Các số không chia hết mang lại 2 và 3 là: 100 – 67 = 33 số


Đúng 0

Bình luận (0)

Trong các số tự nhiên và thoải mái từ một cho 100, bao gồm bao nhiêu số:

a. Chia hết cho 2 mà lại ko phân chia không còn mang đến 3?

b. Chia hết mang lại tối thiểu một trong các nhì số 2 cùng 3?

c. Không phân tách hết mang lại 2 và ko phân chia không còn đến 3?


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Trong các số tự nhiên và thoải mái từ 1 mang lại 100, bao gồm từng nào số:

a) Chia hết mang đến 2 mà lại không phân tách hết mang đến 3?

b) Chia không còn mang lại ít nhất 1 trong các hai số 2 và 3?

c) Không chia không còn mang đến 2 và không phân tách không còn mang đến 3?


Lớp 6 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

a) a) Chia không còn cho 2 nhưng mà không phân tách hết mang lại 3?

Các số phân chia không còn đến 2 là: 2; 4; 6; …; 100

Số những số phân tách hết mang đến 2 là: (100 - 2) : 2 + 1 = 50 số

Các số chia hết mang đến 2 và 3 là: 6; 12; 18; 24; …; 96

Số những số chia hết cho cả 2 cùng 3 là: (96 - 6) : 6 + 1 = 16 số

Vậy từ một đến 100 có số phân tách không còn cho 2 nhưng mà không phân tách không còn mang đến 3.

Bạn đang xem: Từ số 1 đến số 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5?

b) Chia hết cho ít nhất 1 trong hai số 2 cùng 3?

Các số phân tách không còn mang đến 3 là: 3; 6; 9; 12; 15; …; 99

Số các số phân chia hết cho 3 là: (99 - 3) : 3 + 1 = 33 số

Vậy những số phân chia mang lại tối thiểu một trong những nhị số 2 và 3 là: 50 + 33 – 16 = 67 số.

c) Không chia hết mang lại 2 cùng ko phân tách hết cho 3?

Các số không phân tách hết đến 2 với 3 là: 100 – 67 = 33 số.

Xem thêm: To Break It Down Là Gì ? Nghĩa Của Từ Break Down Trong Tiếng Việt


Đúng 0

Bình luận (0)

Trong những số thoải mái và tự nhiên từ một mang lại 100, gồm từng nào số :

a,Chia hết mang lại 2 nhưng không phân chia hết mang đến 3 ?

BKhông phân chia hết đến 2 cùng không chia hết đến 3 ?


Lớp 5 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

Trong các số tự nhiên từ là 1 mang lại 100, tất cả bao nhiêu số :

a,Chia hết cho 2 nhưng không phân chia không còn đến 3 ?

b, Chia không còn đến tối thiểu 1 trong nhị số 2 và 3?

c,Không phân tách không còn cho 2 với ko phân chia hết cho 3 ?


Lớp 6 Tân oán
2
0
Gửi Hủy

từ một mang lại 100 gồm 34 chia không còn cho 2 mà không chia hết cho 3

Trong các số tự nhiên từ một mang lại 100, tất cả 67 số chia hết cho ít nhất 1 trong các hai số 2 và 3

Trong những số tự nhiên và thoải mái từ là một cho 100, bao gồm 33 số khôngphân chia hết đến hai số 2 và 3


Đúng 0

Bình luận (0)

a, Trong những số trường đoản cú nhiêntừ 1 đến100, gồm 34 số chia không còn mang đến 2 cơ mà ko phân tách không còn đến 3.

b, Trong những số tự nhiên từ là 1 mang đến 100, bao gồm 67 sốchia hết đến ít nhất một trong các nhì số 2 với 3.

c, Trong những số tự nhiên và thoải mái từ là một đến 100, có 33 số ko phân chia hết cho tất cả nhì số 2 cùng 3.


Đúng 0
Bình luận (0)

1 . số tự nhiên và thoải mái gồm tứ chữ số nhỏ độc nhất vô nhị phân chia không còn cho tất cả 2 với 3 là ?

2 . số những số tự nhiên và thoải mái chia hết cho cả 3 va 4 trong vòng 100 đến 200 là ?

3 . tự hàng đầu mang lại số 100 bao gồm từng nào số phân tách không còn đến 2 tuy vậy ko chia hết mang đến 5 ?


Lớp 6 Toán thù
2
0
Gửi Hủy

1:1026

2: 8 số

3: 30 số


Đúng 0

Bình luận (0)

1.là 1002

2. là 8

3. là 40


Đúng 0
Bình luận (0)

trong những số tự nhiên từ là một đến 100, gồm bao nhiêu số:

a) chia hết mang lại 2 nhưng ko chia không còn đến 3

b) phân chia không còn cho tối thiểu một trong các nhị số 2 với 3

c) không chia hết mang lại 2 và ko chia hết mang lại 3


Lớp 6 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

a) Ta thấy tất cả 50 số chia hết cho 2 từ một đến 100

Trong đó gồm 16 số là vừa phân chia không còn mang đến 2 cùng đến 3từ là một mang lại 100

Suy ra ta sẽ co 50-16=34 số phân chia hết mang lại 2 nhưng mà không phân chia hết mang lại 3từ1 mang lại 100

b)Ta thấy tất cả 50 số phân chia hết đến 2từ 1 mang đến 100

Trong số đó tất cả 16 số là vừa chia hết mang lại 2 và mang lại 3từ là một cho 100

Có 33 số phân chia không còn cho 3từ là 1 cho 100

Vậy ta sẽ có được 50+33-16 =67 số chia hết ít nhất một trong những 2 số 2 cùng 3

c) Có 100 số tụ nhiên từ 1 mang lại 100

bao gồm 50 số phân chia không còn mang đến 2từ 1 cho 100

Trong đó gồm 16 số là vừa phân tách hết cho 2 và mang lại 3từ một đến 100

Có 33 số phân tách hết mang đến 3từ 1 mang đến 100


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *