This site is best viewed with Javascript. If you are unable to turn on Javascript, please click here.


Bạn đang xem: Ước chung của 24 và 30

*
*
*

*
*
*

Xem thêm: Informatics Certificate Là Gì, Bằng A Tin Học Tiếng Anh Là Gì

Chúng tôi mang đến là bạn đã viết:

bcnn(24,30)

Đây là bài toán về bội chung nhỏ nhất (BCNN).


1. Tìm những thừa số nguyên tố của 24

*

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 5) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *