lúc luyện thi IELTS Grammar, bọn họ bắt buộc làm lơ chủ đề ĐỘNG TỪ + CÁC MẪU ĐỘNG TỪ. Để biết CÁC MẪU ĐỘNG TỪ (to-V; -ing; preposition + -ing; V without to) đề cập tới đa số gì sau một hễ trường đoản cú thì họ hãy cùng tò mò bài viết tiếp sau đây thôi!


*

- lúc chúng ta sử dụng hai đụng trường đoản cú bên nhau, hình thức của cồn tự đồ vật nhì phụ thuộc vào vào rượu cồn trường đoản cú đầu tiên. Động tự thiết bị nhị hoàn toàn có thể là to-V, V không to hoặc -ing.quý khách sẽ xem: Verb patterns là gì

► NOTE: Nhiều đụng từ cũng rất có thể được theo sau vì mệnh đề that (ví dụ: recommend, suggest, tell)

1. V + to-V

- Một số hễ từ bỏ được theo sau thẳng do to-V và không yêu cầu tân ngữ:

agreeaimappeararrangeattemptbe ablebe likely
claimdescidedeservefailhopelearnmanage
offerplanpromiserefuseseemtendtry

ex1: Was animal care something you always hoped lớn do?

ex2: I decided to lớn do an animal management course during my last year at school.

Bạn đang xem: Verb patterns là gì

- Một số cồn từ luôn được theo sau do một tân ngữ (O) + to-V:

adviseallowencourageforceget
persuaderemindteachtellwarn

ex1: This course has taught me khổng lồ respect all animals và overcome my fears. (not This course has taught lớn respect all animals)

ex2: I just told him lớn be quiet.

- Get được sử dụng với 1 tân ngữ (O) + to-V Khi nó Có nghĩa là tmáu phục (persuade) hoặc làm cho, thực hiện (make):

ex: If you want khổng lồ get your teachers to notice your work you should make sure you h& it in on time.

- Một số rượu cồn từ bỏ có thể được áp dụng bao gồm hoặc không tồn tại tân ngữ (O) + to-V:

askchoosedareexpecthelp
intendneedpreferpreparewant

ex1: I didn't want lớn touch the snakes.

ex2: They wanted us to lớn touch the snakes.

2. V (+ GIỚI TỪ) + -ing

- Một số đụng từ được theo sau vì -ing:

avoidapprove ofcan't helpcan't standcarry onconsiderdenydon't mindenjoy
feel likefinishgive upimagineincludeinsist oninvolvekeepmention
mindpractiseput offrecommendresistsuggestthink of / about

ex1: I prefer dealing with the customers but I don't mind cleaning out the animals & feeding them.

ex2: We have sầu practised handling animals.

- Lúc một cồn tự được theo sau vì một giới tự (NGOẠI TRỪ to) thì đụng trường đoản cú theo sau luôn luôn luôn luôn là -ing:

ex: I was thinking about doing another course.


*

3. V + to-V hoặc -ing

- Một số động tự được theo sau vị to-V hoặc -ing với vô cùng ít sự khác hoàn toàn về ý nghĩa:

attemptbeginbothercontinuehate
likelovepreferstart

ex1: I have started working at a pet siêu thị. (= I have sầu started to lớn work at a pet siêu thị.)

ex2: I like feeding the animals. (= I lượt thích to lớn feed the animals.)

► NOTE: Would lượt thích / would love sầu / would prefer được theo sau vày to-V:

ex1: I would really like lớn work in either a zoo or a safari park.

- Một số động từ đôi lúc bao gồm nghĩa khác lúc bọn chúng được theo sau bởi to-V hoặc -ing.

Xem thêm: Phân Tích Ngữ Pháp: Attached Herewith Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Herewith

forgetgo onneedrememberstoptry


*

V+ to-V+ -ing
go on

- Một hành động theo sau đó 1 hành động khác:

ex: After university she went on to lớn get a job as a vet. (= she finished university and then she got a job as a vet)

- Một hành vi được lặp đi lặp lại hoặc được tiếp tục:

ex: She went on talking even though the film had started. (= she continued talking)

remember

- Quý khách hàng nhớ trước lúc triển khai hành vi (Nhớ phải làm cho gì):

ex: As long as you rethành viên to do what you've been told, it's fine.

(= 1 rethành viên 2 vày what you've sầu been told)

- quý khách lưu giữ sau Lúc tiến hành hành động (Nhớ đang làm gì):

ex: I remember feeling really scared.

(= 1 I felt scared 2 I remembered that feeling)

forget

- Hành rượu cồn đã không xẩy ra (Quên bắt buộc làm cho gì):

ex: I forgot khổng lồ post my application khung.

(= I didn't post it)

- Hành hễ đã xẩy ra (Quên sẽ làm gì):

ex: I will never forget meeting you that cold winter's day.

(= we did meet)

→ Hình thức này hay làm việc câu bao phủ định.

stop

- Có hai hành động cùng hành động đầu tiên ngừng lại để hành động thiết bị hai có thể bước đầu (Dừng để triển khai gì):

ex: I stopped lớn ask the way.

(= I stopped và then I asked)

- Có một hành động dừng lại (Dừng hẳn làm cho gì):

ex: I'm going lớn stop studying for a while.

try

- Nỗ lực để làm một cái nào đó. Quý khách hàng hoàn toàn có thể không luôn luôn luôn luôn thành công (Cố vậy làm cho gì):

ex: I try lớn find out why he's barking.

- Thử nghiệm có tác dụng một chiếc nào đấy (Thử làm gì):

ex: She tried adding a bit more sugar but it still tasted horrible.

need

- Chủ ngữ của câu vẫn triển khai hành động:

ex: I need lớn mend my jeans. (= I will mend them)

- Mang nghĩa bị động:

ex: My jeans need mending. (= we don't know who will mend them)

4. V + O + V without to

feelhearhelpletmakenoticeseewatch

- Make với let luôn luôn được theo sau vày một tân ngữ (O) + V without to:

ex1: They made us handle all kinds of animals including spiders and snakes.

ex2: They let us take it slowly.

► NOTE:

- khi make được sử dụng vào câu thụ động, chúng ta sử dụng to-V:

- Help rất có thể được theo sau bởi một V hoặc V without to:

ex: The course helped me understand my own dog better. (= The course helped me khổng lồ understvà my own dog better.)

5. DẠNG PHỦ ĐỊNH

- Nếu chúng ta muốn khiến cho hễ trường đoản cú sản phẩm công nghệ hai sinh hoạt dạng che định, bọn họ áp dụng not:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *