Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 29: (có đáp án) Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp (phần 2) !!
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài bác 48: (có đáp án) Đa dạng của lớp Thú, cỗ Thú huyệt, cỗ Thú túi (phần 2) !!
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài xích 50: (có đáp án) Đa dạng của lớp Thú, bộ Ăn sâu bọ, cỗ Gặm nhấm (phần 2) !!
Trắc nghiệm Sinh học 7 bài bác 51: (có đáp án) Đa dạng của lớp Thú, các bộ Guốc móng và bộ Linh (phần 2) !!

A. Vì hệ thống ống khí cải cách và phát triển mạnh và chèn lấn hệ tuần hoàn.

Bạn đang xem: Vì sao hệ tuần hoàn sâu bọ lại đơn giản

B. Vì khối hệ thống ống khí cải tiến và phát triển giúp cung cấp chất dinh dưỡng, bớt tải mục đích của hệ tuần hoàn

C. Vày hệ tuần hoàn không thực hiện tính năng cung cung cấp ôxi do đã có khối hệ thống ống khí đảm nhiệm.

Xem thêm: L Infinite Tên Thật

D. Vì hệ thống ống khi đã đảm nhiệm toàn bộ các tác dụng của hệ tuần hoàn.


* lý giải giải

Đáp án CHệ tuần hoàn ở sâu bọ lại dễ dàng và đơn giản đi khi khối hệ thống ống khí phát triển vì hệ tuần trả không thực hiện tác dụng cung cấp ôxi vì chưng đã có khối hệ thống ống khí đảm nhiệm.


Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm sau đây !

Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 27: (có đáp án) Đa dạng và điểm sáng của lớp sâu bọ (phần 2) !!


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *