Phương án D. The unemployment rate is as high as the crime rate sử dụng cấu tạo so sánh ngang bằng:

As + adj + as + N = ra làm sao ngang với

Dịch nghĩa: Tỷ lệ thất nghiệp cao nhỏng Xác Suất tù.

Bạn đang xem: When the unemployment rale is high, the crime rate is usually also high

Đây là cách thực hiện bao gồm nghĩa của câu sát cùng với nghĩa câu cội độc nhất.

A. The high rate of unemployment depends on the high rate of crime = Tỷ lệ thất nghiệp cao phụ thuộc vào vào Tỷ Lệ phạm nhân cao

B. The higher the unemployment rate is, the higher the crime rate is = Cao rộng xác suất thất nghiệp, cao hơn nữa xác suất tội nhân.

C. The unemployment rate và the crime rate are both higher = Tỷ lệ thất nghiệp với Phần Trăm tù đọng phần nhiều cao hơn


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

The jury _____ her compliments on her excellent knowledge of the subject.


A. paid


B. gave


C. made


D. said


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

There are several means of mass communication. The newspaper is one, television is ____________


A. other


B. the other


C. another


D. others


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

You should wash your shirt right now before that stain dries


A.You should wash your shirt in order for the stain to dry right now


B. Before that stain dry, don’t wash your shirt right now


C.No sooner does the stain dry so you should wash the shirt before it dry


D.Your shirt needs washing right now before that stain dries


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Xem thêm: Giá Trị Trung Bình, Trung Vị, Tứ Phân Vị Là Gì, Phân Vị Là Gì

Studying the science of lô ghích is one way to lớn cultivate one’s reason skills.


A.Studying


B.science of


C.way to


D.reason


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

We have to lớn __the hard times hoping that things will change for the better in the future.


A. maintain


B. endure


C. persist


D. outlive


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Our classroom is supplied with ____________


A. an heavy equipment


B. a heavy equipment


C. heavy equipments


D. heavy equipment


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa học trên bigbiglands.com


*

Liên kết
tin tức Vietjaông xã
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy lựa chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

quý khách đang tài năng khoản? Đăng nhập


VietJaông xã

Bằng cách đăng ký, các bạn đồng ý cùng với Điều khoản thực hiện với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Quý Khách chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


VietJachồng

Bằng bí quyết ĐK, các bạn chấp nhận cùng với Điều khoản thực hiện cùng Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập thúc đẩy gmail bạn ĐK để lấy lại mật khẩu đăng nhập
Lấy lại mật khẩu

quý khách hàng chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


VietJaông xã

Bằng giải pháp đăng ký, chúng ta chấp nhận cùng với Điều khoản thực hiện cùng Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


quý khách vui tươi còn lại lên tiếng và để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
email.com
bigbiglands.com
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *