Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Workforce là gì

*
*
*

workforce
*

workforce danh từ lực lượng lao động
lực lượng lao động, nhân côngsố nhân viêntryên the workforce (lớn...): cắt sút số nhân viêncore workforcelực lượng chínhperipheral workforcenhân lực ngoại vitryên ổn the workforcegiảm giảm số nhân viên, bớt biên chếtryên the workforce (lớn...)bớt biên chế nhân viên

Xem thêm: Hlv Trang Lê Đã Đạt Tới Cảnh Giới Của Sự Ngu Ngốc, Hlv Trang Lê

*

*

*

workforce

Từ điển Collocation

workforce noun

ADJ. educated, qualified, skilled, trained a highly-skilled workforce | flexible, versatile | committed, dedicated, motivated | local A quarter of the local workforce is unemployed. | ageing, declining, diminishing A declining workforce has to provide for an increasing number of retired people. | available, total The shipyard has a total workforce of 9,000. | entire, whole The new management decided khổng lồ retrain the entire workforce. | worldwide | large, small | reduced | 2,000-strong, 3,500, etc. | temporary | British, Japanese, etc. | female, male | industrial, manufacturing

VERB + WORKFORCE employ, have The company employs a workforce of nearly 5,000. | cut, halve sầu, reduce, slash, slyên (down), tryên | double, expvà, increase | retrain, train | consult (with) The management always consults with the workforce before introducing major changes. | enter, leave sầu The increase in the number of people entering the workforce has increased unemployment figures.

WORKFORCE + VERB fall | double, increase, rise | number sth, st& at sth The workforce numbers 500.

PREP. aao ước a/the ~ There is a change in the distribution of skills aước ao the workforce. | in a/the ~ One person in the workforce is always responsible for the same job.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *