Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài xích 28: Bài thực hành số 3 so với định tính nguyên tố cùng Điều chế và đặc điểm của metan

Câu hỏi :

X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala; Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun rét m gam hỗn hợp chứa X cùng Y (trong đó tỉ lệ mol của X cùng Y tương ứng là 1 trong những : 3) với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản nghịch ứng trọn vẹn thu được dung dịch Z; cô cạn dung dịch Z chiếm được 25,328 gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là 


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *